Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinia informuje, iż od dnia 25.04.2022 r. obowiązuje nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla Klientów Instytucjonalnych. Zmiany dotyczą Tab. VI Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych dla Klientów Instytucjonalnych.

Sprawdź taryfę: Taryfa prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych

________________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że z dniem 19 kwietnia 2022 r. uruchomiona zostanie nowa usługa w postaci przelewów natychmiastowych realizowanych do innych banków krajowych w systemie Express ELIXIR. Przelew natychmiastowy będzie można zrealizować jedynie poprzez system Bankowości elektronicznej eBankNet. Usługa nie będzie dostępna w placówkach Banku ani w systemie eCorpoNet. 

Maksymalna kwota przelewu natychmiastowego to 5 000 zł, a koszt jego realizacji to 5 zł,  z wyjątkiem rachunków oszczędnościowych EFEKT, w przypadku których koszt przelewu natychmiastowego wyniesie 10 zł. Usługa dostępna będzie dla klientów przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

W związku z powyższym z dniem 19 kwietnia 2022 r. zmianie ulegają:

______________________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje, że z dniem 15 marca 2022 r. wszedł w życie nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, skorygowany następnie uchwałą Zarządu z dnia 17 marca 2022 r. W stosunku do Posiadaczy rachunków bankowych dla osób fizycznych, którzy zawarli z Bankiem Umowę rachunku do dnia 14.03.2022 r., nowy Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 15 maja 2022 r.
Zmiana Regulaminu nastąpiła głównie z uwagi na wdrażanie przez Bank nowych funkcjonalności, produktów i usług, jak również wycofanie niektórych produktów z oferty.
Doprecyzowano w nim między innymi zasady wprowadzania zmian w Taryfie prowizji i opłat oraz zapisy dotyczące realizacji przekazów zagranicznych. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem, który dostępny jest poniżej oraz w placówkach Banku.
Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, tj. do dnia 14 maja 2022 r. włącznie :
1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
2) zgłosić sprzeciw wobec wprowadzanych zmian nie wypowiadając Umowy. W takim przypadku Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.
Ponadto informujemy, że z dniem 15 marca 2022 weszła w życie nowa Tabela oprocentowania produktów depozytowych Banku Spółdzielczego w Skawinie w związku z wprowadzeniem do niej nowego produktu dla osób fizycznych – terminowej lokaty oszczędnościowej, odnawialnej, pod nazwą Lokata Jubileuszowa. Podwyższeniu uległo również oprocentowanie środków na rachunkach Efekt z 0,05% do 0,15% w stosunku rocznym. Nowa Tabela oprocentowania dostępna jest poniżej oraz w placówkach Banku.

Komunikat dla klientów 18.03.2022
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych – obowiązujący od 18 marca 2022 r.
Tabela oprocentowania depozytów – obowiązująca od 15 marca 2022 r.

20 Styczeń, 2011

Informujemy, iz w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, w dniu 30.05.2022 (poniedziałek) od 20:00 do 23:00 nie będzie możliwości składania wniosków R500+, SDS, Tarcza PFR, DZ oraz RKO.
_______________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia członków Banku o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich.

Grupa Członkowska nr 1:
Termin Zebrania: 3 czerwca 2022 r. godz. 1530, miejsce: siedziba Banku, Rynek 19

Grupa Członkowska nr 2:
Termin Zebrania: 3 czerwca 2022 r. godz.1600, miejsce: Filia nr 5 w Zielonkach

Porządek obrad oraz miejscowości wchodzące w skład poszczególnych grup przedstawiamy w niniejszym dokumencie – Kliknij, by otworzyć.

_______________________________________________________________________

W piątek – 17 czerwca – Bank będzie czynny w godz. 7.15 – 14.30.
Przelewy wprowadzone w systemie bankowości elektronicznej w tym dniu po godz. 14.30 zostaną zrealizowane w kolejnym dniu roboczym tj. 20.06.2022 r.
_______________________________________________________________________

DOSTĘPNA NOWA USŁUGA w aplikacji Bs Skawina MobileNet – Przelew na telefon BLIK. Instrukcja użytkownika do aplikacji mobilnej „Bs Skawina MobileNet” dostępna w zakładce Bs Skawina MobileNet. Prosimy o zaktualizowanie aplikacji.
_______________________________________________________________________

Informujemy, że w związku z planowaną przez KIR przerwą techniczną, w dniu 12 czerwca od godziny 00:30 do godziny 04:30, system Express Elixir nie będzie dostępny, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów BLIK. _______________________________________________________________________

KAMPANIA FILMOWA składa się z kilku odsłon. Prezentujemy serie filmów edukacyjnych z cyberbezpieczeństwa. Kliknij, by otworzyć.
________________________________________________________________________

UWAGA!
Coraz więcej oszustw czyha na sprzedających na Vinted, OLX lub innych portalach sprzedażowych.

Ostrzegamy, by uważać na wiadomości, które otrzymujemy. Chodzi zwłaszcza o informacje o udanej sprzedaży wystawionych produktów. Rzekomi nabywcy towarów podsyłają maile do sprzedawcy z potwierdzeniem sprzedaży, a przy finalizacji transakcji możesz trafić na stronę, która będzie wyglądać tak jak strona bankowa. Jeśli z niej skorzystasz, oszuści zdobędą m. in. Twój login i hasło do bankowości, które wykorzystają do kradzieży pieniędzy z konta. Bądź czujny i loguj się do swej bankowości internetowej samemu wybierając poprawny adres strony. Przed zalogowaniem sprawdź:

1. czy adres rozpoczyna się od „https://”
2. czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane
3. zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce):
a) czy certyfikat został wystawiony dla domeny:
„e.bs-skawina.com.pl” dla użytkowników eBankNet
„ec.bs-skawina.com.pl” dla użytkowników eCorpoNet
b) czy certyfikat jest ważny?

i uważnie czytaj treść SMS-ów/komunikatów w Aplikacji Bs Skawina MobileNet potwierdzających transakcję. Jeśli jej nie wykonywałeś lub nie zgadza się jej treść NIE ZATWIERDZAJ TRANSAKCJI!

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania zakładki BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ w której informujemy o możliwych atakach wykonywanych przez cyberprzestępców.

ZAINTERESUJ SIĘ I DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO.
________________________________________________________________________

Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0
Kliknij, by sprawdzić szczegóły.

________________________________________________________________________

Przedsiębiorco, od 1 stycznia zmiana przepisów – obowiązkowe terminale.
TERMINAL PŁATNICZY załatwisz w NASZYM BANKU
Przyjdź do naszego Banku i zapytaj doradcę o szczegóły
lub zadzwoń 12 276-38-16 wew. 40
_______________________________________________________________________

W związku z wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 8 grudnia 2021 r. oświadczeniem dotyczącym warunków udzielania gwarancji KFG i PLD po dniu 31 grudnia 2021 r. uprzejmie informujemy, iż w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%.
________________________________________________________________________

W przypadku braku możliwości zalogowania w aplikacji Bs Skawina MobileNet (komunikat: „brak połączenia”) prosimy o aktualizacje aplikacji do najnowszej wersji.
________________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z §22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 1030 w Restauracji „Zakątek Smaków” w Skawinie przy ul. Krakowskiej 23B/1 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego.

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie za 2020 r.
_____________________________________________________________________

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA RACHUNKÓW
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE FINANSE SENIORA, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
_____________________________________________________________________

Euro-Fatca
_____________________________________________________________________

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
_____________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych.
_____________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

_____________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

    • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
    • w innych bankach krajowych złożone w systemie ELIXIR do godz. 14:00, w systemie SORBNET do godz. 14.30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po tych godz. lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Kliknij by poznać: Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
_____________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
_____________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
_____________________________________________________________________