Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy

OBSŁUGA KONTA MOŻLIWA JEST W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Potrzebne dokumenty do otwarcia rachunku:

 • dowód osobisty.

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku:

 • otwarcie rachunku – bez opłat
 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 8 zł
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku – bez opłat
 • polecenia przelewu złożone w walucie polskiej:
  • pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS – bez opłat
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR:
   • realizacja przelewu składanego w placówce Banku – 5,00 zł
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej – 0,50 zł.
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET:
   • realizacja przelewu składanego w placówce Banku – 35,00 zł
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej – 35,00 zł.
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie EXPRESS ELIXIR (maksymalna kwota przelewu 5.000 zł):
   • realizacja przelewu tylko w systemie eBankNet – 5,00 zł

Dodatkowe usługi:

 • realizacja stałych zleceń z ROR składanych w placówkach Banku: opłata stała 12 zł / miesiąc, realizacja przelewów – bez opłat,
 • autoryzacja zleceń/przelewów wykonywanych w Systemie Bankowości Elektronicznej eBankNet poprzez:
  • sms – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
  • aplikację mobilną – bez opłat,
 • korzystanie z telefonicznej informacji o stanie rachunku SMS – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
 • po jednym miesiącu prawidłowego funkcjonowania rachunku jest możliwość skorzystania z kredytu do wysokości 3 miesięcznych wpływów lub po trzech miesiącach do 6-krotności średnich miesięcznych wpływów obliczonych jako średnia z ostatnich 3-ch miesięcy.

Wydanie karty VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE – ZBLIŻENIOWA, MASTERCARD PAYPASS – BEZ OPŁAT

miesięczna opłata za posiadanie karty  – 0 zł dokonując płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł w danym miesiącu, w przeciwnym razie – 6 zł/m-c.