Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

ROR STUDENT

OBSŁUGA KONTA MOŻLIWA JEST W SYSTEMIE INTERNETOWYM

  • otwarcie rachunku – bez opłat
  • prowadzenie rachunku – 2 zł / miesiąc
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku – bez opłat
  • realizacja przelewów złożonych w walucie polskiej w systemie ELIXIR (w tym internetowych) – bez opłat
  • realizacja przelewów złożonych w walucie polskiej w systemie SORBNET (w tym internetowych) – 35 zł
  • realizacja przelewów złożonych w walucie polskiej w systemie EXPRESS ELIXIR (maksymalna kwota przelewu 5.000 zł) – 5 zł (realizacja tylko w systemie eBankNet)
  • zlecenia stałe składane w placówkach Banku – bez opłat
  • wydanie karty VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE – ZBLIŻENIOWA, MASTERCARD PAYPASS – bez opłat
  • miesięczna opłata za posiadanie karty – 0 zł dokonując płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł w danym miesiącu, w przeciwnym razie – 1 zł/m-c
  • korzystanie z telefonicznej informacji o stanie rachunku SMS – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS
  • autoryzacja zleceń/przelewów wykonywanych w Systemie Bankowości Elektronicznej eBankNet poprzez:
   • sms – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
   • aplikację mobilną – bez opłat.

ROR Student przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, a także dla studentów szkół wyższych lub posiadających status uczelni wyższej oraz uczniów szkół pomaturalnych i policealnych. Z rachunku można korzystać w okresie trwania nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

Warunkiem koniecznym otwarcia ROR Student jest okazanie:

  • dokumentu tożsamości,
  • ważnej legitymacji szkolnej lub aktualnego zaświadczenia z uczelni lub szkoły potwierdzającego status studenta lub ucznia.