Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP:

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
referencyjna 1) 5,75 05.10.2023 r.
lombardowa 6,25 05.10.2023 r.
depozytowa 5,25 05.10.2023 r.
redyskonto weksli 5,80 05.10.2023 r.

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych

Średnie WIBOR-y obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Skawinie w bieżącym  miesiącu  dla kredytów uzależnionych od tej stopy:

średni WIBOR 1 M 5,84
średni WIBOR 3 M 5,85
WIBOR 1Y
z dnia 01.01.2024
5,79