Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP:

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
referencyjna 1) 5,25 06.05.2022 r.
lombardowa 5,75 06.05.2022 r.
depozytowa 4,75 06.05.2022 r.
redyskonto weksli 5,30 06.05.2022 r.

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych

Średnie WIBOR-y obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Skawinie w bieżącym  miesiącu  dla kredytów uzależnionych od tej stopy:

średni WIBOR 1 M 4,75
średni WIBOR 3 M 5,48
WIBOR 1Y
z dnia 01.01.2022
3,13