Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Gwarancje BGK

Klienci Banku Spółdzielczego w Skawinie mogą skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem gwarancji BKG jest wsparcie rozwoju, trwałości i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności tych, które nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu.

Zapoznaj się z prezentacją: „Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego”.

W związku z wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 8 grudnia br. oświadczeniem dotyczącym warunków udzielania gwarancji KFG i PLD po dniu 31 grudnia 2021 r. uprzejmie informujemy, iż w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%.