Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Gwarancje BGK

Klienci Banku Spółdzielczego w Skawinie mogą skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem gwarancji BKG jest wsparcie rozwoju, trwałości i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności tych, które nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu.

Zapoznaj się z prezentacją: „Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Twoja firma ucierpiała na skutek pandemii COVID-19? Sprawdź zasady udzielania kredytów obrotowych i inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. obowiązują zmienione – korzystniejsze dla przedsiębiorców – zasady obejmowania kredytów gwarancjami KFG. To część pakietu pomocowego BGK przygotowanego w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19.

Stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0 proc.