Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Gwarancje BGK

Klienci Banku Spółdzielczego w Skawinie mogą skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem gwarancji BKG jest wsparcie rozwoju, trwałości i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności tych, które nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu.

Zapoznaj się z prezentacją: „Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego”.