Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Zasady reklamacyjne

Klient Banku Spółdzielczego w Skawinie jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według określonych zasad. Zostały one opisane w „Informacji o zasadach rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Skawinie” – kliknij, by się z nią zapoznać.