Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Kontakt

Skawina, Rynek 19, tel. 12 276-28-80; 12 276-38-16

Prezes Zarządu – tel. 12 276-28-80 lub 12 276-38-16 wew. 31 lub 33

Kredyty – tel. 12 256-78-10

Fax 12 276-20-45

Internetowa obsługa kont – pomoc telefoniczna: 12 276-05-41

E-mail: bs-skawina@bs-skawina.com.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Skawinie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem w placówkach sprzedażowych lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych – Martą Pietrzak; pod adresem poczty elektronicznej: iod@bs-skawina.com.pl, pod numerem telefonu 12 276-38-16 wew. 57 lub pisemnie na adres naszej siedziby: Bank Spółdzielczy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 19.