Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Skawinie
32-050
Skawina, Rynek 19

tel. 12 276-38-16
Prosimy wybrać tonowo numer wewnętrzny:
40 – Sala obsługi
45 – Kredyty
35 – Księgowość
59 – Informatycy
64 – Sekretariat

E-mail: bs-skawina@bs-skawina.com.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Skawinie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem w placówkach sprzedażowych lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych – Martą Pietrzak; pod adresem poczty elektronicznej: iod@bs-skawina.com.pl, pod numerem telefonu 12 276-38-16 wew. 57 lub pisemnie na adres naszej siedziby: Bank Spółdzielczy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 19.