Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Skawinie

Stan na dzień 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. WYMAGANY WSKAŹNIK MINIMALNY
WYNIK NETTO 504 492,82 zł 548 966,21zł 475 462,53 zł
WIELKOŚĆ AKTYWÓW OGÓŁEM 175 653 166,67 zł 187 671 451,40 zł 211 866 201,27 zł
WARTOŚĆ FUNDUSZY WŁASNYCH 17 870 500,97 zł 19 122 579,62 zł 20 627 153,57 zł 1 000 000 EUR
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 20,67% 21,90% 22,99% 13,5%
UDZIAŁ AKTYWÓW PŁYNNYCH
W SUMIE AKTYWÓW
35% 44% 53%

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Skawinie
gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG

Szczegółowe informacje na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl