Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Skawinie

Stan na dzień 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. WYMAGANY WSKAŹNIK MINIMALNY
WYNIK NETTO 122 537,27 zł 504 492,82zł 548 966,21 zł
WIELKOŚĆ AKTYWÓW OGÓŁEM 167 556 777,75 zł 175 653 166,67 zł 187 671 451,40 zł
WARTOŚĆ FUNDUSZY WŁASNYCH 18 299 209,54 zł 17 870 500,97 zł 19 122 579,62 zł 1 000 000 EUR
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 19,65% 20,67% 21,90% 13,25%
UDZIAŁ AKTYWÓW PŁYNNYCH
W SUMIE AKTYWÓW
33% 35% 44% 20%

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Skawinie
gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG

Szczegółowe informacje na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl