Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Lokaty terminowe

I. Lokaty nieodnawialne

3-miesięczne 0,05%  zmienne
6-miesięczne 0,09%  zmienne

Środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego zostaną przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.

II. Lokaty odnawialne – LOKATA JUBILEUSZOWA

3-miesięczne 0,5%  zmienne
6-miesięczne 0,6%  zmienne
12- miesięczne 1,2%  zmienne

Kapitalizacja odsetek następuje po wybranym okresie lokaty. Maksymalny okres odnowienia lokaty wynosi 114 miesięcy.

Lokaty terminowe zlikwidowane przed upływem terminu nie podlegają oprocentowaniu.