Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Nasz bank

Historia Banku Spółdzielczego w Skawinie sięga roku 1902, kiedy to powstała Spółka Oszczędności i Pożyczek w Tyńcu, która na podstawie ustawy o spółdzielniach przyjęła w roku 1925 nowy statut i została przemianowana na Kasę  Stefczyka. Pierwsza nazwa Banku Spółdzielczego pojawiła się już w roku 1948 – wtedy nastąpiło połączenie się Kas Stefczyka w Tyńcu, Radziszowie i Rzozowie, a w 1949 r. włączenie  Kasy Stefczyka w Krzęcinie. Lata 1950-1956 były okresem Gminnej Kasy Spółdzielczej. W 1956 r. zmieniła się sytuacja społeczno – ekonomiczna w kraju co spowodowało, że spółdzielczość ponownie zaczęła się rozwijać. Nastąpiła zmiana nazwy na Kasę Spółdzielczą i dopiero od 1962 roku funkcjonuje obecna nazwa – Bank Spółdzielczy.
Do roku 1990 siedzibą Banku była kamienica po południowej stronie rynku w Skawinie, a od 1990 roku Bank pracuje w pięknej klasycystycznej kamienicy po stronie północnej rynku, co wpłynęło na znaczne ożywienie działalności – rozpoczęła się praca na dwie zmiany. Nastąpiła komputeryzacja, która pozwoliła na osiąganie coraz to lepszych standardów usług, które nie odbiegają jakościowo od tych prowadzonych przez banki komercyjne.

Bank Spółdzielczy w Skawinie w czasie swojej działalności otworzył następujące palcówki:
05.07.1999 r. Oddział w Zielonkach , ul. Krakowskie Przedmieście 73
(obecnie FILIA nr 5)

03.07.2000 r. – FILIA nr 1 – Skawina, ul. Ogrody 78
18.12.2001 r. – FILIA nr 2 – Kraków, ul. Miłkowskiego 21 (zamknięta od 01.03.2018 r.)
24.04.2002 r. – FILIA nr 3 – Skawina, ul. Ogrody 17G (zamknięta od 06.06.2011 r.)
09.08.2002 r. – FILIA nr 4 – Skawina, Ogrody 101
08.08.2005 r. – PUNKT KASOWY nr 1 – Zelczyna 175 (zamknięty od 23.05.2019 r.)
17.10.2005 r. – PUNKT KASOWY nr 2 – Radziszów, ul. Jana Pawła II 18
07.11.2005 r. –  FILIA nr 6 – Bochnia, ul. Trudna 32 (zamknięta od 01.09.2021 r.)
20.04.2006 r. – FILIA nr 7 – Kraków, ul. Chmieleniec 2A/LU8
(zamknięta od 17.03.2008 r.)
20.09.2007 r. – FILIA nr 8 – Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 (zamknięta od 01.11.2015 r.)
18.01.2010 r. – FILIA nr 9 – Oświęcim, ul. Piastowska 17 (zamknięta od 21.07.2014 r.)
Rok 2002 – jubileusz 100-lecia istnienia Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Bank Spółdzielczy w Skawinie zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Wykonuje na rzecz klientów następujące czynności bankowe:

  • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  • prowadzenie innych rachunków bankowych,
  • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym, prawnym jednostkom organizacyjnym, nie mającym osobowości prawnej o ile posiadają  zdolność prawną, zamieszkującym mającym siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie działania banku spółdzielczego,
  • prowadzenie operacji czekowych i wekslowych,
  • wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji związanych z ich używaniem,

Bank Spółdzielczy może wykonywać inne niż w/w czynności bankowe w imieniu i na rzecz Banku Zrzeszającego.

Bank Spółdzielczy w Skawinie działa na terenie:
– województwa małopolskiego,
– powiatów woj. śląskiego: zawierciańskiego, pszczyńskiego, bielskiego, żywieckiego, bieruńsko-lędzińskiego, będzińskiego, Dąbrowy Górniczej i Jaworzna – miast na prawach powiatu,
– powiatów woj. świętokrzyskiego: jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, buskiego, staszowskiego,
– powiatów woj. podkarpackiego: mieleckiego, dębickiego, jasińskiego.

RADA NADZORCZA BS SKAWINA

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Ewa Ożóg
Zastępca przewodniczącej RN: Władysława Piszczek
Sekretarz RN: Paweł Bylica
Przewodnicząca Komitetu Audytu: Małgorzata Feldman
Członek Komitetu Audytu: Marzena Kleszyńska-Kawaler
Członek Komitetu Audytu: Sylwester Nogieć
Członek RN: Antoni Spasowski

ZARZĄD BS SKAWINA

Prezes Zarządu – Urszula Stochel
Wiceprezes Zarządu – Inga Piotrowska
Wiceprezes Zarządu – Bogusław Maciaś