Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zaloguj się

W przypadku braku możliwości zalogowania w aplikacji Bs Skawina MobileNet (komunikat: „brak połączenia”) prosimy o aktualizacje aplikacji do najnowszej wersji).
________________________________________________________________________

OSTRZEŻENIE
W dniu 02.09.2021 Departament Bezpieczeństwa BPS S.A. zidentyfikował próby podszywania się pod Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., z wykorzystaniem korespondencji mailowej. Podejrzana wiadomość mailowa ma na celu nakłonienie osoby do otwarcia zawartości z załącznika, który zawiera złośliwe oprogramowanie. Pobranie oprogramowania z przesłanego linku może grozić kradzieżą loginu i hasła do bankowości oraz utratą środków finansowych.  Bank BPS nie jest nadawcą tych wiadomości.
Przykład fałszywego emaila:
Wysyłamy potwierdzenie wysłania przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę:XXXXXXXXX zł, tytuł: Zapłata faktury;
nadawcą przelewu jest: XXXXXXXXX .

Załączone informacje o płatności są wydawane na życzenie naszego klienta.

Bezwzględnie przestrzegamy przed klikaniem na załączony do maila obraz czy zawarty w nim załącznik.

W przypadku tych i podobnych wiadomości Departament Bezpieczeństwa BPS S.A. rekomenduje by nie klikać na linki, bądź załączniki w mailu, taką wiadomość należy usunąć.
Jeżeli link bądź załącznik kliknięto, należy komputer odłączyć od sieci internet i przeskanować go systemem antywirusowym z aktualną bazą wirusów.
___________________________________________________________________

Zrealizowane przelewy w systemie e-BankNet oraz eCorpoNet nie podlegają wycofaniu / poprawie / anulowaniu.

Dyspozycje przelewu wprowadzone w systemach eBankNet i eCorpoNet po godzinach pracy Banku będą realizowane przez BANK na kontach w następnym dniu roboczym.

Kliknik i poznaj
GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE – DOBRE PRAKTYKI

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS DOKONYWANIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – PRZYDATNE RADY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

___________________________________________________________________

W przypadku wystąpienia błędu przy logowaniu do systemu prosimy o wciśnięcie łącznie dwóch klawiszy Ctrl  F5 w celu odświeżenia strony logowania.

FILMIK Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ułatwi obsługę programu.
KLIKNIJ BY URUCHOMIĆ.

_____________________________________________________________________

DOSTĘPNA NOWA USŁUGA – SORBNET – SZYBKIE PRZELEWY
Kliknij, by dowiedzieć się więcej.
_____________________________________________________________________


dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw
eBankNet https://e.bs-skawina.com.pl


dla dużych przedsiębiorców oraz firm składających dyspozycje przy użyciu więcej niż jednego podpisu
eCorpoNet http://ec.bs-skawina.com.pl