Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Rachunek bieżący dla firm

Rachunek bieżący dla firm prowadzony jest w walucie polskiej (PLN).

OBSŁUGA KONTA MOŻLIWA JEST W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Potrzebne dokumenty do otwarcia rachunku:

 • dowód osobisty, pieczątka.

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku:

 • za otwarcie rachunku pobierana jest opłata 35 zł,
 • pierwsza wpłata, jakiej należy dokonać na rachunek to 100 zł,
 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku:
  – bez aktywacji systemu bankowości elektronicznej eBankNet – 32 zł,
  – z aktywacją systemu bankowości elektronicznej eBankNet – 27 zł,
 • od wypłat gotówkowych 0,4 % od kwoty, nie mniej niż 5 zł,
 • od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku 0,1% od kwoty, min. 7 zł,
 • polecenia przelewu z rachunku złożone w walucie polskiej:
  • na rachunki prowadzone w BS – bez opłat,
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR:
   • realizacj przelewu składanego w placówce Banku – 5 zł,
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej eBankNet / eCorpoNet – 0,90 zł.
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET:
   • realizacja przelewu składanego w placówce Banku – 35 zł
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej eBankNet / eCorpoNet – 35 zł.
 • otwarcie i prowadzenie rachunku VAT – BEZ OPŁAT.

Dodatkowe usługi:

 • karta Visa Business Debetowa – wydanie karty – bez opłat, miesięczna opłata za posiadanie karty – 0 zł dokonując płatności bezgotówkowych na kwotę min. 2.500 zł w danym miesiącu, w przeciwnym razie – 6,00 zł/m-c,
 • realizacja stałych zleceń w placówkach Banku:
  • opłata stała – 12 zł / miesiąc,
  • realizacja przelewów 2 zł / przelew,
 • korzystanie z telefonicznej informacji o stanie rachunku SMS – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
 • autoryzacja zleceń/przelewów wykonywanych w Systemie Bankowości Elektronicznej eBankNet poprzez:
  • sms – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
  • aplikację mobilną – bez opłat,
 • dla dużych przedsiębiorców oraz firm składających dyspozycje przy użyciu więcej niż jednego podpisu polecamy system bankowości elektronicznej eCorpoNet – opłata miesięczna 30 zł, przelew na rachunki prowadzone w innych bankach – 0,90 zł.