Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

KREDYT MIESZKANIOWY

KALKULATOR KREDYTOWY przedstawia symulację kredytu mieszkaniowego
z oprocentowaniem zmiennym.

KREDYT MIESZKANIOWY
Moje Własne 4 Kąty

OPROCENTOWANIE KREDYTU do wyboru przez Klienta:

Oprocentowanie zmienne (zmiana w okresach miesięcznych) tj. średniomiesięczny WIBOR 3M + marża Banku, która podlega indywidualnej negocjacji w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu oraz wartości proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu, jak również oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

Oprocentowanie okresowo – stałe ustalane indywidualnie tj. stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, bądź wejścia w życie aneksu zmieniającego formułę oprocentowania, a następnie oprocentowanie zmienne, które stanowi sumę marży określonej w umowie kredytu i wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. Kredytobiorca ma możliwość kontynuowania oprocentowania okresowo – stałego w kolejnych 60 miesięcznych okresach po ponownym złożeniu wniosku o utrzymanie / zmianę formuły oprocentowania.

BRAK OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ

BRAK PROWIZJI za udzielenie kredytu

FORMA ZABEZPIECZENIA: hipoteka

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU: 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie lub 90% w przypadku zabezpieczenia przejściowego w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

KREDYT UDZIELANY do 35 lat.

Reprezentatywny przykład udzielenia kredytu hipotecznego „Mój dom” w Banku Spółdzielczym w Skawinie na warunkach promocyjnych „Moje Własne 4 Kąty”:
1. Całkowita kwota kredytu 270.000 zł
2. Okres kredytowania 360 miesięcy (tj. 30 lat)
3. Oprocentowanie zmienne 8,35% w stosunku rocznym, będące sumą średniomiesięcznego WIBOR 3M: 5,85% według stanu na dzień 01.01.2024 r. oraz marży Banku 2,5%.
4. Całkowity koszt kredytu wynosi 481.681,67 zł, w skład którego wchodzą:
– prowizja za udzielenie kredytu – 0 zł
– odsetki od kredytu 467.412,67 zł
– opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
– koszty usług dodatkowych 14.269,00 zł, w skład których wchodzą:
* koszt ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych 14.250 zł za cały okres kredytowania przy założeniu, że Klient skorzysta z oferty ubezpieczeniowej Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanej przez Bank, roczna składka ubezpieczeniowa od nieruchomości o wartości 337.500 zł wynosi 475 zł. (Klient może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Banku lub we własnym zakresie zawrzeć umowę ubezpieczeniową z wybranym przez siebie ubezpieczycielem – obowiązek ubezpieczeniowy trwa przez cały okres kredytowania),
* koszt podatku od czynności cywilno – prawnych 19 zł – wysokość tego kosztu jest niezależna od Banku. Możliwe są inne koszty np. koszty notarialne, wycena rzeczoznawcy majątkowego.
* Opcjonalnie klient może założyć ROR w BS Skawina, skorzystać z ubezpieczenia na życie – koszty te nie zostały wliczone do przykładu reprezentatywnego.
5. Spłata kredytu: 359 równych rat miesięcznych w kwocie 2.048,38 zł oraz ostatnia rata w wysokości 2.044,25 zł
6. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 751.681,67 zł
7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO 9,32%.

Ostateczne warunki kredytowe uzależnione są od daty wypłaty kredytu, wysokości średniomiesięcznego WIBOR 3M oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2024 r. przy założeniu, iż kredytobiorca spłaci kredyt w terminie zgodnie z umową. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Prowizja za przedterminową spłatę całości kredytu lub jego części wynosi: do 3% spłacanej kwoty w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytu, bez prowizji – po upływie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytu.