Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

KREDYT MIESZKANIOWY

KREDYT MIESZKANIOWY
Moje Własne 4 Kąty

OPROCENTOWANIE KREDYTU: średniomiesięczny WIBOR 3M + marża Banku, która podlega indywidualnej negocjacji w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu oraz wartości proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu, jak również oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy (oprocentowanie zmienne, zmiana w okresach miesięcznych)

BRAK OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ

BRAK PROWIZJI za udzielenie kredytu

FORMA ZABEZPIECZENIA: hipoteka

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU: do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (minimalny wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości).

KREDYT UDZIELANY do 35 lat.

Reprezentatywny przykład udzielenia kredytu hipotecznego „Mój dom” w Banku Spółdzielczym w Skawinie na warunkach promocyjnych „Moje Własne 4 Kąty”:
1. Całkowita kwota kredytu 300.000 zł
2. Okres kredytowania 20 lat (tj. 240 miesięcy)
3. Oprocentowanie zmienne 9,35% w stosunku rocznym, będące sumą średniomiesięcznego WIBOR 3M: 6,85% według stanu na dzień 01.07.2022 r. oraz marży Banku 2,5%, która jest podwyższona o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki umownej
4. Całkowity koszt kredytu wynosi 369.608,45 zł, w skład którego wchodzą:
– prowizja za udzielenie kredytu – 0 zł
– odsetki od kredytu 365.482,45 zł
– opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
– opłata za sprawdzenie w BIK – 7 zł/os.,
– koszty usług dodatkowych 4.119,00 zł, w skład których wchodzą:
* koszt ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych 4.100 zł za cały okres kredytowania przy założeniu, że Klient skorzysta z oferty ubezpieczeniowej Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanej przez Bank, roczna składka ubezpieczeniowa od nieruchomości o wartości 375.000 zł wynosi 205 zł. (Klient może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Banku lub we własnym zakresie zawrzeć umowę ubezpieczeniową z wybranym przez siebie ubezpieczycielem – obowiązek ubezpieczeniowy trwa przez cały okres kredytowania),
* koszt podatku od czynności cywilno – prawnych 19 zł – wysokość tego kosztu jest niezależna od Banku. Możliwe są inne koszty np. koszty notarialne, wycena rzeczoznawcy majątkowego.
* Opcjonalnie klient może założyć ROR w BS Skawina, skorzystać z ubezpieczenia na życie – koszty te nie zostały wliczone do przykładu reprezentatywnego.
5. Spłata kredytu: 3 równe raty miesięczne w kwocie 2.967,05 zł (przed ustanowieniem zabezpieczenia docelowego tj. wpisu hipoteki umownej), 236 równych rat miesięcznych w kwocie 2.770,38 zł oraz ostatnia rata w wysokości 2.771,62 zł
6. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 669.608,45 zł
7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO 10,02%.

Ostateczne warunki kredytowe uzależnione są od daty wypłaty kredytu, wysokości średniomiesiecznego WIBOR 3M oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.07.2022 r. przy założeniu, iż kredytobiorca dokona wpisu hipoteki w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy kredytowej i spłaci kredyt w terminie zgodnie z umową. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Prowizja za przedtrminową spłatę całkości kredytu lub jego części wynosi: do 3% spłacanej kwoty w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytu, bez prowizji – po upływie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytu.