Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Lokaty terminowe

typu O/N (over/night)  0,01%  stałe
3 – dniowe 1 0,01%  stałe
7 – dniowe 1 0,01%  stałe
14 – dniowe 1 0,01%  stałe
21 – dniowe 1 0,01%  stałe
3-miesięczne 0,05%  zmienne
6-miesięczne 0,09%  zmienne

1 od kwoty 20 tys. zł

Lokaty terminowe są NIEODNAWIALNE. Środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego zostaną przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.
Lokaty terminowe zlikwidowane przed upływem terminu nie podlegają oprocentowaniu.