Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Lokaty terminowe

typu O/N (over/night) 1,3 0,01%
3 – dniowe 1,2,3 0,01%
7 – dniowe 1,2,3 0,01%
14 – dniowe 1,2,3 0,01%
21 – dniowe 1,2,3 0,01%
3-miesięczne 0,05%
6-miesięczne 0,09%

Oprocentowanie zmienne w skali roku

1 – udzielane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych
2
– od kwoty 20 tys. zł
3
– oprocentowanie stałe

Lokaty terminowe są NIEODNAWIALNE. Środki pieniężne nie podjęte po upływie okresu umownego zostaną przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.
Lokaty terminowe zlikwidowane przed upływem terminu nie podlegają oprocentowaniu.