Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Rachunek oszczędnościowy „EFEKT”

  • oprocentowanie rachunku – 0,05% w stosunku rocznym, zmienne
  • miesięczna kapitalizacja odsetek
  • otwarcie i prowadzenie rachunku – BEZ OPŁAT
  • dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek – BEZ OPŁAT

Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku:

  • jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu – BEZ OPŁAT
  • kolejne wypłaty – 0,5% min. 5,00 zł

Realizacja przelewów do innych banków składanych w placówkach Banku oraz w systemie bankowości elektronicznej w walucie polskiej:

  • w systemie ELIXIR – 5,00 zł za każdą dyspozycję
  • w systemie SORBNET –  35,00 zł za każdą dyspozycję
  • w systemie EXPRESS ELIXIR – 10,00 za każdą dyspozycję (realizacja tylko przez system eBankNet – maksymalna kwota przelewu to 5.000 zł)

Osoba fizyczna może posiadać w Banku nie więcej niż trzy rachunki oszczędnościowe
i być współposiadaczem nie więcej niż trzech rachunków oszczędnościowych.