Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Express Elixir

Express Elixir to system natychmiastowych rozliczeń płatności w PLN.

Klienci naszego Banku mogą korzystać z systemu Express Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej i w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w innym banku krajowym, który jest uczestnikiem systemu.

Limit pojedynczej transakcji wynosi 5.000 zł.

Z rozwiązania mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Przelewy natychmiastowe można realizować jedynie poprzez system Bankowości elektronicznej eBankNet 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Usługa nie jest dostępna w placówkach Banku, ani w systemie eCorpoNet.

Koszt realizacji przelewu w systemie Express Elixir to 5 zł, z wyjątkiem rachunków oszczędnościowych EFEKT, w przypadku których koszt przelewu natychmiastowego wynosi 10 zł.

Wykaz banków uczestniczących w systemie Express Elixir.

Sprawdź: