Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Rachunek oszczędnościowy dla młodzieży JUNIOR-EKSTRA

Ekstra sposób na krok w dorosłe życie.
Za prowadzenie rachunku nie pobieramy opłat.

Rachunek Junior – Ekstra jest przeznaczony dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Umowa o otwarcie rachunku jest zawierana z przedstawicielem ustawowym przyszłego posiadacza rachunku „Junior – Ekstra”. Osoba dla której otwierany jest rachunek powinna być obecna w placówce Banku, w chwili jego otwarcia, w celu złożenia wzoru podpisu.

Rachunek „Junior – Ekstra” umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • korzystanie z kart bankowych,
  • korzystanie z konta internetowego.

Warunkiem koniecznym otwarcia rachunku „JUNIOR-EKSTRA” jest złożenie wniosku o wydanie karty bankowej do rachunku „Junior – Ekstra”.

Posiadacz rachunku „Junior – Ekstra” dysponuje środkami zgromadzonymi na tym rachunku przy użyciu karty bankowej oraz obsługi konta internetowego.

Do rachunku „Junior – Ekstra” wydawana jest międzynarodowa karta płatnicza Visa Classic Debetowa
WYDANIE I OBSŁUGA KARTY – BEZ OPŁAT
W celu otrzymania karty przedstawiciel ustawowy posiadacza rachunku „JUNIOR – EKSTRA” zobowiązany jest otwierając rachunek złożyć w Banku wniosek o wydanie karty Visa Classic Debetowa.

Wniosek powinien być podpisany także przez przyszłego Użytkownika karty.

W terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku Użytkownik karty otrzymuje numer PIN, przesyłany pocztą na adres wskazany we wniosku.

Okres ważności karty 3 lata od daty jej wydania.

Karta Visa Classic Debetowa umożliwia dokonywanie w kraju i zagranicą następujących transakcji:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi,
  • wypłaty gotówki w bankomatach w kraju,
  • wypłaty gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą,
  • wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej.