Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Otwarcie i prowadzenie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego:

  • otwartego – wg umowy z Klientem
  • zamkniętego – wg umowy z Klientem
  • rachunku dla poszczególnego nabywcy lokalu/domu – wg umowy z Klientem

Warunkiem otwarcia MRP jest posiadanie przez dewelopera w Banku rachunku bieżącego z dostępem do systemu bankowości internetowej.
MRP prowadzone są w PLN i są nieoprocentowane.

Wpłaty gotówkowe na Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze w placówce BS
     – 0,7% min 5,00 zł max. 400 zł

Wypłaty gotówkowe z Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych:

  • realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku – 0,4% min. 5,00 zł max. 400 zł
  • wypłata środków nabywcy w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej lub jej rozwiązania – 0,4% min. 5,00 zł max. 400 zł

Polecenia przelewu składane w placówkach Banku w walucie polskiej:

  • na rachunki prowadzone w Banku (przelewy wewnętrzne) – bez opłat
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR za każdą złożoną dyspozycję z mieszkaniowych rachunków powierniczych (wypłata przez Nabywcę w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy deweloperskiej) – 5,00 zł
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET – 35 zł

Opłaty i prowizje obciążają dewelopera.