Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Wszystkie zmiany podjęte przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawarte są w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe.

Pełna Taryfa prowizji i opłat  oraz Tabela oprocentowania depozytów dostępna jest poniżej oraz w placówkach Naszego Banku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE – BS SKAWINA – obowiązująca od 04.05.2021 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE – FILIA NR 6 W BOCHNI – obowiązująca od 04.05.2021 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA