Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Wszystkie zmiany podjęte przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawarte są w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe.

Pełna Taryfa prowizji i opłat oraz Tabela oprocentowania depozytów dostępna jest poniżej oraz w placówkach Naszego Banku

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla Klientów Indywidualnych:

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE – obowiązująca od 15 marca 2022 r.