Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

POŻYCZKI HIPOTECZNE na dowolny cel

SZYBKO, TANIO I ZAWSZE O KROK PRZED KONKURENCJĄ

Okres kredytowania – do 35 lat

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI do wyboru przez Klienta:

Oprocentowanie zmienne (zmiana w okresach miesięcznych) tj. średniomiesięczny WIBOR 3M + marża Banku, która podlega indywidualnej negocjacji w zależności od wysokości wnioskowanej pożyczki oraz wartości proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki, jak również oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

Oprocentowanie okresowo – stałe ustalane indywidualnie tj. stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, bądź wejścia w życie aneksu zmieniającego formułę oprocentowania, a następnie oprocentowanie zmienne, które stanowi sumę marży określonej w umowie kredytu i wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. Kredytobiorca ma możliwość kontynuowania oprocentowania okresowo – stałego w kolejnych 60 miesięcznych okresach po ponownym złożeniu wniosku o utrzymanie / zmianę formuły oprocentowania.

BRAK OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ

PROWIZJA NEGOCJOWANA od 1,9% do 3,5%

FORMA ZABEZPIECZENIA – hipoteka

MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI: 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Reprezentatywny przykład udzielenia pożyczki hipotecznej w BS Skawina:
1. Całkowita kwota pożyczki 380.000 zł
2. Okres udzielenia pożyczki 300 miesięcy (tj. 25 lat)
3. Oprocentowanie zmienne 8,85% w stosunku rocznym, będące sumą średniomiesięcznego WIBOR 3M: 5,85% według stanu na dzień 01.01.2024 r. oraz marży Banku 3%.
4. Całkowity koszt pożyczki wynosi 585.892,33 zł, w skład którego wchodzą:
– prowizja za udzielenie pożyczki 1,9% kwoty pożyczki tj. 7.220 zł
– odsetki od pożyczki 565.403,33 zł
– opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
– koszty usług dodatkowych 13.269 zł, w skład których wchodzą:
* koszt ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych 13.250 zł za cały okres kredytowania przy założeniu, że Klient skorzysta z oferty ubezpieczeniowej Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanej przez Bank, roczna składka ubezpieczeniowa od nieruchomości o wartości 475.000 zł wynosi 530 zł. (Klient może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Banku lub we własnym zakresie zawrzeć umowę ubezpieczeniową z wybranym przez siebie ubezpieczycielem – obowiązek ubezpieczeniowy trwa przez cały okres kredytowania),
* koszt podatku od czynności cywilno – prawnych 19 zł – wysokość tego kosztu jest niezależna od Banku. Możliwe są inne koszty np. koszty notarialne, wycena rzeczoznawcy majątkowego.
* Opcjonalnie klient może założyć ROR w BS Skawina, skorzystać z ubezpieczenia na życie – koszty te nie zostały wliczone do przykładu reprezentatywnego.
5. Spłata pożyczki: 299 równych rat miesięcznych w kwocie 3.151,34 zł oraz ostatnia rata w wysokości 3.152,67 zł
6. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 965.892,33 zł
7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO 9,96%.

Ostateczne warunki udzielenia pożyczki uzależnione są od daty wypłaty pożyczki, wysokości średniomiesięcznego WIBOR 3M oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2024 r. przy założeniu, iż pożyczkobiorca spłaci pożyczkę w terminie zgodnie z umową. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Prowizja za przedterminową spłatę całości pożyczki lub jej części wynosi: do 3% spłacanej kwoty w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy pożyczki, bez prowizji – po upływie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy pożyczki.