Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

POŻYCZKI HIPOTECZNE na dowolny cel

SZYBKO, TANIO I ZAWSZE O KROK PRZED KONKURENCJĄ

Okres kredytowania – do 35 lat

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: średniomiesięczny WIBOR 3M + marża Banku, która podlega indywidualnej negocjacji w zależności od wysokości wnioskowanej pożyczki oraz wartości proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki, jak również oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy (oprocentowanie zmienne, zmiana w okresach miesięcznych)

BRAK OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ

PROWIZJA NEGOCJOWANA od 1,9% do 3,5%

FORMA ZABEZPIECZENIA – hipoteka

MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI: do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Reprezentatywny przykład udzielenia pożyczki hipotecznej w BS Skawina:
1. Całkowita kwota pożyczki 393.500 zł
2. Okres udzielenia pożyczki 270 miesięcy
3. Oprocentowanie zmienne 7,2% w stosunku rocznym, będące sumą średniomiesięcznego WIBOR 3M: 0,23% według stanu na dzień 28.10.2020 r. oraz marży Banku 6,97%, która jest podwyższana o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki umownej, jednakże oprocentowanie nie może przekraczać obowiązujących odsetek maksymalnych.
4. Całkowity koszt pożyczki wynosi 421.788,66 zł, w skład którego wchodzą:
– prowizja za udzielenie pożyczki 3,5% kwoty pożyczki tj. 13.772,50 zł
– odsetki od pożyczki 402.470,16 zł
– opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
– opłata za sprawdzenie w BIK – 7 zł/os.,
– koszty usług dodatkowych 5.539,00 zł, w skład których wchodzą:
* koszt ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych 5.520 zł za cały okres
kredytowania przy założeniu, że Klient skorzysta z oferty ubezpieczeniowej Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanej przez Bank, roczna składka ubezpieczeniowa od nieruchomości o wartości 492.000 zł wynosi 240 zł. (Klient może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Banku lub we własnym zakresie zawrzeć umowę ubezpieczeniową z wybranym przez siebie ubezpieczycielem – obowiązek ubezpieczeniowy trwa przez cały okres kredytowania),
* koszt podatku od czynności cywilno – prawnych 19 zł – wysokość tego kosztu jest niezależna od Banku. Możliwe są inne koszty np. koszty notarialne, wycena rzeczoznawcy
majątkowego.
* Opcjonalnie klient może założyć ROR w BS Skawina, skorzystać z ubezpieczenia na
życie – koszty te nie zostały wliczone do przykładu reprezentatywnego.
5. Spłata pożyczki: 269 równych rat miesięcznych w kwocie 2.948,04 zł oraz ostatnia rata w wysokości 2.947,40 zł
6. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 815.288,66 zł
7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO 8,10%.

Ostateczne warunki udzielenia pożyczki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 28.10.2020 r. przy założeniu, iż kredytobiorca dokona wpisu hipoteki w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy kredytowej i spłaci pożyczkę w terminie zgodnie z umową. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Prowizja za przedterminową spłatę całości pożyczki lub jej części wynosi: do 3% spłacanej kwoty w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy pożyczki, bez prowizji – po upływie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy pożyczki.