Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

VISA PAYWAVE – ZBLIŻENIOWA

Karta płatnicza

poszerzona o funkcję  dokonywania transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski polegających na możliwości dokonania transakcji do kwoty 50 zł nie wymagająca potwierdzenia wprowadzenia numeru PIN.

Wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN. Po wykonaniu przez Klienta transakcji zbliżeniowych bez PIN, których wartość spowoduje przekroczenie sumy 200 zł zliczanych przez system w tle, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana (oczywiście jeśli karta jest aktywna, środki dostępne oraz PIN poprawny). Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa.

Przykład: Klient wykonuje transakcje zbliżeniowe kolejno na 40 zł, 20 zł, 40 zł, 49 zł, 39 zł, 45 zł. Podczas wykonywania transakcji wymienionej jako ostatnia, na kwotę 45 zł transakcja nie będzie możliwa do realizacji w trybie zbliżeniowym bez PIN, ponieważ łączna suma tych transakcji przekracza 200 zł. Klient otrzyma odmowę, ale po włożeniu karty do czytnika terminala i wprowadzeniu kodu PIN, transakcja dojdzie do skutku. Nie ma znaczenia upływ czasu – nie jest to limit dzienny ani miesięczny. Jest to mechanizm zliczający wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.

Nie ma możliwości samodzielnego określenia i zmiany wysokości tego limitu, gdyż jest on ustalony dla wszystkich kart zbliżeniowych (debetowych) – w jednakowej wysokości suma 200 PLN.

Limit kumulatywny nie dotyczy naklejki zbliżeniowej, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia jej do czytnika terminala płatniczego w celu wprowadzenia kodu PIN.