Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

ROR VIP

 • przeznaczony dla osób deklarujących miesięczne wpływy od 2.000 zł
 • otwarcie rachunku – BEZ OPŁAT
 • opłata za prowadzenie rachunku – 15 zł/miesiąc
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku – BEZ OPŁAT
 • polecenia przelewu złożone w walucie polskiej:
  • pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku – BEZ OPŁAT
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR:
   • realizacja przelewu skłanego w placówce Banku – 5 zł
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej – BEZ OPŁAT
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET:
   • realizacja przelewu składanego w placówce Banku – 35,00 zł
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej – 35,00 zł.
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie EXPRESS ELIXIR (maksymalna kwota przelewu 5.000 zł):
   • realizacja przelewu tylko w systemie eBankNet – 5,00 zł

Dodatkowo oferujemy korzystne warunki:

 • zlecenia stałe składane w placówkach Banku – BEZ OPŁAT,
 • dopuszczalny kredyt w rachunku – po jednym miesiącu prawidłowego funkcjonowania rachunku do wysokości 3 miesięcznych wpływów,  po trzech miesiącach – do 6-krotności stałych wpływów na rachunek,
 • wydanie karty VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE – ZBLIŻENIOWA, MASTERCARD PAYPASS – BEZ OPŁAT,
 • miesięczna opłata za posiadanie karty – 0 zł dokonując płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł w danym miesiącu, w przeciwnym razie – 6 zł/m-c,
 • wydanie nowej karty kredytowej – BEZ OPŁAT, cennik obsługi karty w Taryfie Banku
 • korzystanie z telefonicznej informacji o stanie rachunku SMS – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
 • autoryzacja zleceń/przelewów wykonywanych w Systemie Bankowości Elektronicznej eBankNet poprzez:
  • sms – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
  • aplikację mobilną – bez opłat.

PROMOCJA!!!

PROWADZENIE NOWO OTWARTYCH RACHUNKÓW – w pierwszym miesiącu BEZ OPŁAT, w kolejnych dwóch miesiącach za 1 zł