Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Karta kredytowa VISA CREDIT

Visa Credit

Pieniądze w zasięgu ręki

Karta kredytowa VISA CREDIT to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności. Karta ludzi otwartych na świat!

Jest wiele powodów, dla których warto mieć kartę kredytową VISA CREDIT.

Z tą kartą masz możliwość:

  • uzyskania darmowego kredytu – na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek,
  • dokonywania transakcji bezgotówkwowych w placówkach handlowo – usługowych – w kraju i za granicą oraz transakcji w Internecie,
  • przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
  • korzystania z dogodnego systemu spłaty – wystarczy 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 30 zł miesięcznie.

Karta kredytowa VISA CREDIT pozwala kontrolować własne wydatki – ma indywidualnie przyznany odnawialny limit kredytowy, do którego wysokości możesz realizować transakcje. Maksymalny limit to 20.000 zł.

Karta kredytowa VISA CREDIT to uniwersalna waluta – podczas wyjazdów zagranicznych nie musisz martwić się o miejscową walutę. Swobodnie korzystaj z karty, a wszystkie transakcje dokonane za granicą zostaną rozliczone w złotych polskich.

Karta kredytowa VISA CREDIT jest ogólnie dostępna – aby uzyskać kartę, nie musisz posiadać rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku. Jeśli jednak jesteś Posiadaczem takiego rachunku przez co najmniej 6 miesięcy uzyskasz kartę bez zbędnych formalności. Możesz również przenieść do nas kartę kredytową z innego banku.

Karta kredytowa wydawana jest na 3 lata z możliwością wznowienia na kolejny okres. Wysokość oprocentowania karty kredytowej stanowi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki ustawowe są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). Oprocentowanie jest zmienne.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia:

  • w każdej placówce Banku
  • telefonicznie pod numer (86) 215 50 50
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem 828 828 828
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl

Reprezentatywny przykład wydania karty kredytowej w BS Skawina:

Całkowita kwota kredytu tj. przyznany limit kredytowy 7.500 zł, okres kredytowania 36 miesięcy (ważność karty kredytowej – 3 lata), oprocentowanie zmienne 18,5% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu wynosi 4.179,43 zł przy założeniu że klient wykorzystuje przyznany limit w formie bezgotówkowej w całości, przez cały okres kredytowania i spłaca kredyt w terminach wskazanych na zestawieniu transakcji z zastosowaniem spłaty minimalnej w każdym okresie rozliczeniowym (tj. 3% min. 30 zł pobierane miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego). Klient po spłacie części limitu, będzie go ponownie wykorzystywał, aż do końca okresu kredytowania. W ostatnim okresie rozliczeniowym Klient spłaci pozostałą kwotę wykorzystanego limitu. W skład całkowitego kosztu kredytu wchodzą odsetki od kredytu 3.972,43 zł oraz opłata za obsługę karty 207 zł za cały okres trwania umowy – pobierana, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła mniej niż 12.000 zł (69 zł/rok). Całkowita kwota do zapłaty wynosi 11.679,43 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO 16,30%. W przypadku dokonywania w całości spłat transakcji bezgotówkowych w terminie do 51 dni od ich wykonania i założeniu , iż  w poprzednim roku wartość transakcji obciążających rachunek karty wyniosła co najmniej 12.000 zł (co zwalnia Klienta z opłaty za obsługę karty) całkowity koszt kredytu wyniesie 0 zł, całkowita kwota do zapłaty 7.500 zł, a RRSO 0%. Prowizja wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków naliczana jest od kwoty wypłaty – 4% min. 10 zł. Opłata ta nie została ujęta w przykładzie reprezentatywnym, ponieważ założono, iż Klient będzie wykonywał transakcje bezgotówkowe.

Ostateczne warunki kredytowe uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Kalkulacja limitu karty kredytowej została sporządzona na dzień 11.12.2023 r. przy założeniu, iż kredytobiorca będzie wykorzystywał przyznany limit w całości i przez cały okres kredytowania i spłaci go w terminie zgodnie z umową.