Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

RACHUNKI WALUTOWE dla firm

Rachunki rozliczeniowe w walucie obcej otwierane są dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych bieżących w złotych w BS Skawina.

Rachunki walutowe prowadzone są w obrocie bezgotówkowym,
w walutach  EUR, USD, GBP.

Otwarcie rachunku walutowego – bez opłat

Prowadzenie rachunku – 32 zł/miesiąc (bez aktywacji Systemu Bankowości Elektronicznej)

Polecenie przelewu składane w placówkach Banku oraz w Systemie Bankowości Elektronicznej eBankNet / eCorpoNet w walucie obcej:

Możliwość skorzystania z Systemu Bankowości Elektronicznej eBankNet / eCorpoNet.

Karta Visa Business Euro wydawana jest wyłącznie do rachunków walutowych
w EUR.