Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Rachunek bieżący dla rolników

OBSŁUGA KONTA MOŻLIWA JEST W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Potrzebne dokumenty do otwarcia rachunku:

dowód osobisty, nakaz płatniczy, REGON, NIP.

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku:

 • Otwarcie rachunku – 35 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 10 zł
 • Od wypłat gotówkowych – 0,4% od kwoty (nie mniejsze niż 5 zł).
 • Od wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunku – 0,1% od kwoty, min. 7 zł.
 • Polecenia przelewu z rachunku złożone w walucie polskiej:
  • na rachunki prowadzone w BS – bez opłat,
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR:
   • realizacja przelewu składanego w placówce Banku – 5,00 zł,
   • ralizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej eBankNet – 0,90 zł.
  • na rachunki prowadzone w innych bankach w systemie SORBNET:
   • realizacja przelewu składanego w placówce Banku – 35 zł
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej eBankNet / eCorpoNet – 35 zł.
 • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT – BEZ OPŁAT.

Dodatkowe usługi:

 • realizacja stałych zleceń w placówkach Banku:
  • opłata stała – 8 zł / miesiąc
  • realizacja przelewów – 2 zł / przelew
 • korzystanie z telefonicznej informacji o stanie rachunku SMS – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
 • korzystanie z Systemu Bankowości Elektronicznej
 • autoryzacja zleceń/przelewów wykonywanych w Systemie Bankowości Elektronicznej eBankNet poprzez:
  • sms – 0,50 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
  • aplikację mobilną – bez opłat.