Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Weryfikacja numeru PESEL

Od 1 czerwca 2024 roku Instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony.

Obowiązkowa weryfikacja będzie dotyczyć wybranych produktów i usług bankowych. Zobowiązuje nas do tego ustawa z 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości.

W jakich sytuacjach sprawdzimy, czy Twój PESEL jest zastrzeżony:

 • przy zawieraniu nowej umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 • przy zawieraniu nowej umowy kredytu
 • przy zmianie warunków umowy, których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia
 • kiedy będziesz wypłacać w placówce gotówkę w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez rząd: tj. do 30 czerwca 2024r. kwota 12.726 zł, od 1 lipca 2024r. kwota 12.900 zł.

Zgodnie z Ustawą, w sytuacji, gdy Twój numer PESEL będzie zastrzeżony, zablokujemy Ci wypłatę w kasie ze wszystkich Twoich kont na 12 godzin (blokada nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów).

W momencie wykonywania tych czynności, nie możesz mieć zastrzeżonego numeru PESEL.

By cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

 • zaloguj się na stronie www.gov.pl lub
 • do aplikacji mObywatel albo
 • idź do Urzędu Gminy.

Potem znów możesz zastrzec swój numer PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL stanowi dla Ciebie ochronę, w momencie gdy ktoś bez Twojej wiedzy będzie chciał go użyć, np. aby zaciągnąć kredyt czy pożyczkę, wnioskować o duplikat karty, czy podpisać akt notarialny, który dotyczy nabycia/zbycia/obciążenia nieruchomości. Kiedy PESEL jest zastrzeżony, masz pewność, że nikt nie wykorzysta go bez Twojej wiedzy. Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal możesz z niego korzystać.

Jeśli zastrzeżesz PESEL pamiętaj, że cofnięcie zastrzeżenia może okazać się niezbędne dla załatwienia niektórych spraw w banku, np. otwarcia rachunku, wypłaty większej kwoty w placówce banku.

W jaki sposób można zastrzec PESEL

 • w aplikacji mObywatel 2.0
 • w serwisie gov.pl za pomocą profilu zaufanego
 • w Urzędzie Gminy.

W jaki sposób cofnąć zastrzeżenie:
Za pomocą sposobów w jaki zastrzeżono PESEL wybierając:

 • bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia – oznacza, że Twój PESEL przestanie być chroniony aż do czasu Twojego ponownego zastrzeżenia.
 • czasowe cofnięcie zastrzeżenia – w tej opcji aplikacja mObywatel 2.0 poprosi Cię o wyznaczenie dnia i godziny, kiedy to Twój PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony. Dzięki temu nie musisz już pamiętać o ponownym włączeniu ochrony.