Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

20 Styczeń, 2011

W przypadku braku możliwości zalogowania w aplikacji Bs Skawina MobileNet (komunikat: „brak połączenia”) prosimy o aktualizacje aplikacji do najnowszej wersji).
________________________________________________________________________

Komunikat Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 06.10.2021w sprawie podszywania się oszustów pod pracownika banku oferująego samorządom lokaty bankowe np. „Lokatę bliżej samorządów”. Kliknij by się zapoznać.
________________________________________________________________________

OSTRZEŻENIE
W dniu 02.09.2021 Departament Bezpieczeństwa BPS S.A. zidentyfikował próby podszywania się pod Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., z wykorzystaniem korespondencji mailowej. Podejrzana wiadomość mailowa ma na celu nakłonienie osoby do otwarcia zawartości z załącznika, który zawiera złośliwe oprogramowanie. Pobranie oprogramowania z przesłanego linku może grozić kradzieżą loginu i hasła do bankowości oraz utratą środków finansowych.  Bank BPS nie jest nadawcą tych wiadomości.
Przykład fałszywego emaila:
Wysyłamy potwierdzenie wysłania przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę:XXXXXXXXX zł, tytuł: Zapłata faktury;
nadawcą przelewu jest: XXXXXXXXX .

Załączone informacje o płatności są wydawane na życzenie naszego klienta.

Bezwzględnie przestrzegamy przed klikaniem na załączony do maila obraz czy zawarty w nim załącznik.

W przypadku tych i podobnych wiadomości Departament Bezpieczeństwa BPS S.A. rekomenduje by nie klikać na linki, bądź załączniki w mailu, taką wiadomość należy usunąć.
Jeżeli link bądź załącznik kliknięto, należy komputer odłączyć od sieci internet i przeskanować go systemem antywirusowym z aktualną bazą wirusów.
___________________________________________________________________

„Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje swoich Klientów o likwidacji Filii naszego Banku, mieszczącej się w Bochni przy ul. Trudnej 32. Planowany termin zakończenia obsługi Klientów przez tą placówkę naszego Banku to 31 sierpnia bieżącego roku. Klientom spłacającym kredyty nie zmienią się zasady ich spłaty. Bezprowizyjne dokonywanie wpłat gotówkowych z tytułu spłat kredytów po zamknięciu naszej placówki można będzie wykonać w placówce Krakowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Bochni. Szczegółowe wytyczne dla klientów Filii nr 6 w piśmie – Kliknij by otworzyć.
Klientów Filii nr 6 w Bochni zapraszamy do korzystania z usług naszego Banku w Centrali – Skawina ul. Rynek 19 lub w filiach w Skawinie, Zielonkach i Radziszowie. Przejdź do wykazu placówek.”

_____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z §22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 1030 w Restauracji „Zakątek Smaków” w Skawinie przy ul. Krakowskiej 23B/1 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego.

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie za 2020 r.
_____________________________________________________________________

Proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczął się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.
Poznaj szczegóły na temat – jak złożyć wniosek o umorzenie Tarczy 1.0 klikając w link, który Cię dotyczy.
Rozliczenie subwencji PFR wniosek o umorzenie Tarcza 1.0:
1. dla MIKROFIRM (kliknij, by otworzyć)
2. 
dla MŚP (kliknij, by otworzyć)

Więcej informacji na https://bs-skawina.com.pl/tarcza-finansowa-pfr
_____________________________________________________________________

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA RACHUNKÓW
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE FINANSE SENIORA, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
_____________________________________________________________________

Euro-Fatca
_____________________________________________________________________

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
_____________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych.
_____________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

_____________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

    • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
    • w innych bankach krajowych złożone w systemie ELIXIR do godz. 14:00, w systemie SORBNET do godz. 14.30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po tych godz. lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Kliknij by poznać: Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
_____________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
_____________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
_____________________________________________________________________

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.