Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:
20 styczeń, 2011

Informujemy, że w sierpniu br. nastąpi zmiana wizerunku strony internetowej Banku Spółdzielczego w Skawinie www.bs-skawina.com.pl.
Strony logowania do bankowości internetowej nie ulegną zmianie.

_______________________________________________________________________

W dniu 13 lipca 2024 od godziny 00:00 do godziny 02:00 Bank BPS planuje prace wdrożeniowe w zakresie systemów informatycznych. Usługa Express Elixir będzie niedostępna, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów na telefon (BLIK MP2P).

_______________________________________________________________________

W związku z pracami technicznymi po stronie KIR informujemy, że w dniu 21 lipca 2024r. od godziny 00:30 do godziny 04:30 planowana jest przerwa techniczna. W tym czasie nie będzie dostępna usługa Express Elixir oraz usługa przelew na telefon (BLIK MP2P).

_______________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych lub wykonanie tej zmiany w systemie eBankNet

_______________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z §22 Statutu Banku Spółdzielczego, w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30 w Restauracji „STEK” w Skawinie przy ul. Niepodległości 4 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie za 2023 r.

_______________________________________________________________________

UWAGA NA OSZUSTÓW PODSZYWAJĄCYCH SIĘ POD PRACOWNIKÓW BANKU!

Oszuści dzwonią z różnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer naszego Banku. Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostęp do komputera. Kliknij i dowiedź się więcej. 

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania zakładki BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ, w której na bieżąco informujemy o możliwych zagrożeniach i atakach wykonywanych przez cyberprzestępców.

ZAINTERESUJ SIĘ I ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO.

______________________________________________________________________

KAMPANIA FILMOWA składa się z kilku odsłon. Prezentujemy serie filmów edukacyjnych z cyberbezpieczeństwa. Kliknij, by otworzyć.

________________________________________________________________________

INFORMACJA DLA KLIENTÓW KREDYTOWYCH

  • WIRON zastąpi WIBOR (poznaj szczegóły)
  • W najbliższym czasie nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w obowiązujących umowach kredytowych. Ustawowa zmiana istniejących umów kredytowych planowana jest dla całego sektora bankowego dopiero na rok 2025.

________________________________________________________________________

Od 1 lipca 2023 r. wprowadzono wysokość limitów do jakich nie jest stosowane silne uwierzytelnienie 3D-Secure zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych niskokwotowych – sprawdź szczegóły.

______________________________________________________________________

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA RACHUNKÓW
_____________________________________________________________________

Euro-Fatca
_____________________________________________________________________

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
_____________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

_____________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

    • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są
      w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
    • w innych bankach krajowych złożone w systemie ELIXIR do godz. 14:00, w systemie SORBNET do godz. 14.30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po tych godz. lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Kliknij by poznać: Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
_____________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
_____________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
_____________________________________________________________________

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.