Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

20 Styczeń, 2011

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. pomiędzy godziną 00:30 a godziną 03:30 – planowane są prace prowadzone w infrastrukturze IT CARD SA.
W związku z powyższym, w w/w czasie mogą występować chwilowe przerwy w realizacji transakcji kartami Visa i MasterCard, w bankomatach naszego Banku. _____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z §22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 24 czerwca 2021 r. o godzinie 1030 w Restauracji „Zakątek Smaków” w Skawinie przy ul. Krakowskiej 23B/1 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego.

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie za 2020 r.
_____________________________________________________________________

Proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczął się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.
Poznaj szczegóły na temat – jak złożyć wniosek o umorzenie Tarczy 1.0 klikając w link, który Cię dotyczy.
Rozliczenie subwencji PFR wniosek o umorzenie Tarcza 1.0:
1. dla MIKROFIRM (kliknij, by otworzyć)
2. 
dla MŚP (kliknij, by otworzyć)

Więcej informacji na https://bs-skawina.com.pl/tarcza-finansowa-pfr
_______________________________________________________________________

Klientów, którzy skorzystali z Tarczy PFR 1.0 informujemy o konieczności zapoznania się z następującymi informacjami:
1. Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji – materiał przewodni dla Przedsiębiorcy.
2. Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi rozliczania oraz umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.
3. Rozliczanie i umarzanie subwencji dla mikrofirm.
4. Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP.
Infrormacje te dostępne są na stronie:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp
(kliknij w link, by go otworzyć).
________________________________________________________________________

INFORMACJA dotycząca szkoleń PFR z procesu umorzeń w ramach Tarczy Finansowej 1.0.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju pojawiła się informacja o organizowaniu przez PFR od 15 kwietnia 2021 r. codziennych otwartych szkoleń online dla przedsiębiorców dotyczących zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej 1.0. Szkolenia będą przeprowadzane oddzielnie dla przedstawicieli mikrofirm i oddzielnie dla przedstawicieli małych i średnich firm. W trakcie bezpłatnych szkoleń zostaną przedstawione informacje o złożeniu oświadczenia o rozliczeniu się z PFR, wyliczeniu kwoty do zwrotu, warunkach jakie trzeba spełnić, aby subwencja została umorzona w 100% i inne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Aby zapisać się na szkolenie należy dokonać rejestracji na stronie PFR pod adresem: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/
________________________________________________________________________

OSTRZEŻENIE – odnotowano próby wyłudzenia danych poprzez oszustów podszywających się pod numer Infolinii Banku BPS. Kliknij, by dowiedzieć się więcej.
_____________________________________________________________________

KOMUNIKAT – Komenda Główna Policji i FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex.

Inwestycje w kryptowaluty, a także na rynku Forex co do zasady są legalne, ale oszuści wykorzystując fałszywe serwisy internetowe, podszywają się pod pośredników i oferują ułatwienia w inwestowaniu.
Przestępcy nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy, obiecując wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Proponują pomoc przy inwestowaniu, dlatego zalecamy wysoką ostrożność przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na taki cel.
Poznaj szczegóły:
Komunikat z dnia 24.03.2021 – kliknij, by otworzyć   lub na
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwazaj-na-oszukancze-serwisy-internetowe,-ktore-oferuja-kryptowaluty-i-inwestycje-na-rynku-Forex

_____________________________________________________________________

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA RACHUNKÓW
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE FINANSE SENIORA, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
_____________________________________________________________________

Euro-Fatca
_____________________________________________________________________

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
_____________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych.
_____________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

_____________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

    • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
    • w innych bankach krajowych złożone w systemie ELIXIR do godz. 14:00, w systemie SORBNET do godz. 14.30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po tych godz. lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Kliknij by poznać: Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
_____________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
_____________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
_____________________________________________________________________

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.