Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Generali Podróż

CIESZ SIĘ WAKACYJNĄ SWOBODĄ

Kup ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży”, by nic nie zakłóciło Twoich wakacji.

GENERALI Z MYŚLĄ O PODRÓŻY

Podróż w Polsce czy za granicą? Spacer po górach czy rower? Niezależnie jak planujesz spędzić urlop, pamiętaj o ubezpieczeniu w odpowiednim wariancie. Zapewnij sobie spokojne wakacje z „Generali, z myślą o podróży”. 

PODRÓŻ KRAJOWA

1. Świadczenia NNW
Z tytułu NNW wypłacimy świadczenie w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

2. Obszar działania
Ubezpieczenie działa na terenie Polski oraz 50 km od jej granicy.

Ubezpieczenie można rozszerzyć m.in. o:

Koszty leczenia i usługi assistance następstw nieszczęśliwych wypadków, m.in.:

  • organizacja wizyty lekarskiej,
  • zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie Twojej hospitalizacji,
  • transport ze szpitala do miejsca zamieszkania,
  • organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium Polski.

OC w  życiu prywatnym – rekompensata dla osób trzecich za szkody wyrządzone przez osoby objęte ubezpieczeniem, np. za szybę stłuczoną przez Twoje dziecko w wynajmowanym domku.

PODRÓŻ ZAGRANICZNA

1. Pokrycie kosztów leczenia
Organizujemy i pokrywamy koszty leczenia nawet do 2.000.000 zł w przypadku nagłego zachorowania (również na COVID-19), nieszczęśliwego wypadku czy zaostrzenia choroby przewlekłej.

2. OC w życiu prywatnym
Rekompensata dla osób trzecich za wyrządzone przez Ciebie szkody, np. za szybę stłuczoną w wynajmowanym domku.

3. Bezgotówkowe rozliczenia
Oferujemy bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia w placówce, wskazanej przez Centrum Pomocy Generali.

Pomoc Assistance nawet do 2.000.000 zł obejmującą:

  • koszty transportu medycznego do Polski, pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów,
  • opieka nad towarzyszącymi Tobie w podróży niepełnoletnimi dziećmi – jeśli jesteś jedynym opiekunem i znajdziesz się w szpitalu,
  • pokrycie kosztów ratownictwa,
  • kierowca zastępczy w czasie powrotu do Polski, gdy Twój stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie samochodu osobowego, którym odbywałeś podróż,
  • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju w przypadku hospitalizacji lub zgonu członka Twojej rodziny lub gdy w miejscu Twojego zamieszkania dojdzie do np. pożaru, zalania czy włamania.

Jesteś fanem aktywnego wypoczynku?

Wymierz ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o:

  • sporty wysokiego ryzyka – jeśli uprawiasz sporty ekstremalne, np. nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego poniżej 15 metrów, rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, kitesurfing, sporty walki, aktywności uprawiane na wysokości od 4.000 m n.p.m do 6.000 m n.p.m.

Pamiętaj – takie aktywności jak np. rekreacyjne żeglowanie, rejs statkiem lub katamaranem, nie wymagają rozszerzenia o sporty!

Kup ubezpieczenie on-line klikając w link – Generali Podróż.