Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Generali NNW pakiet dla dziecka

Beztroska dziecka, spokój rodzica

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie dziecka i wspieranie jego rozwoju. Dlatego pomyśl o odpowiednim ubezpieczeniu. Dzięki „Generali, z myślą o NNW” pakiet dla dziecka możesz otrzymać niezbędną pomoc finansową w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok – w kraju, jak i za granicą. Podczas pobytu
w domu, a także poza nim, na przykład na wycieczce lub w szkole.
Obejmuje dzieci od narodzin do 18. roku życia i osoby do 26. roku życia kontynuujące naukę.

W jakich sytuacjach możemy zapewnić wsparcie?

Pobyt w szpitalu
Możemy wypłacić świadczenie za pobyt w szpitalu: z powodu choroby zdiagnozowanej
w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni); z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni); wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).

Poważne zachorowanie
Możemy wypłacić świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, między innymi: dystrofii mięśniowej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek.

Druga opinia medyczna
Zorganizujemy i pokryjemy koszty sporządzenia drugiej opinii medycznej w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania np. nowotworu złośliwego z białaczkami
i chłoniakami.

Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku
Możemy wypłacić świadczenie między innymi za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.

Oprócz wypłaty świadczenia możemy zwrócić koszty z tytułu:

• wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
• odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i złamało ząb;
• zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.

Poznaj zakres ubezpieczeń.

Kup ubezpieczenie on-line klikając w link – NNW pakiet dla dziecka.