Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

20 Styczeń, 2011

Tarcza Finansowa PFR – informacja dla Firm
Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można składać poprzez system bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Skawinie. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej banku: http://bs-skawina.com.pl/tarcza-finansowa-pfr

__________________________________________________________

SZANOWNI KLIENCI

 Od 18 maja 2020 r. wszystkie placówki Banku wracają do swych godzin otwarcia tj.:
Centralia – Skawina: 7.15 – 17.30

Filia nr 1 w Skawinie: 7.15 – 17.30
Filia nr 4 w Skawinie: 7.15 – 17.30
Filia nr 5 w Zielonkach: 8.00 – 16.00
Filia nr 6 w Bochni: pon.,wt., czw., pt. 8.00 – 16.00 oraz środa 9.30 – 17.30
Punkt Kasowy w Radziszowie: 8.00 – 15.30

Od 4 maja 2020 r. otworzyliśmy wszystkie placówki naszego Banku.

Godziny otwarcia od 4 do 15 maja 2020 r.:
– placówek w Skawinie, Bochni, Zielonkach: 8.00 – 16.00
– Punktu Kasowego w Radziszowie 8.00 – 15.30.

Prosimy Państwa o ograniczenie osobistych wizyt w Banku do niezbędnego minimum i korzystanie z naszych bankomatów oraz bankowości elektronicznej. Można z nami kontaktować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bs-skawina@bs-skawina.com.pl lub telefonicznie na numery:

  1. 12 276 38 16 wew. 40 – depozyty
  2. 12 276 38 16 wew. 45, 46 lub 47 – kredyty

W razie zaistnienia takiej  potrzeby nasi pracownicy skontaktują się z Państwem i umówią na spotkanie.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie w tej wyjątkowej  sytuacji.

__________________________________________________________

UWAGA NA OSZUKAŃCZE OGŁOSZENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19)

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.

Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.

Pamiętaj: w tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, które dotyczą także banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej Policji Kliknij

__________________________________________________________

Biała lista podatników VAT – nie zawiera firm, które wykorzystują do działalności gospodarczej rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe tzw. RORy.
ZAŁÓŻ RACHUNEK ROZLICZENIOWY DLA FIRM JUŻ DZIŚ
i dokonaj aktualizacji numeru rachunku w Urzędzie Skarbowym.
Kliknij, by poznać szczegóły.
_________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie
z paragrafem 22 Statutu Banku Spółdzielczego w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie 10-tej w restauracji „Stek”  w Skawinie przy ulicy Niepodległości 4 odbyło się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Członków Banku Spółdzielczego

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli

Sytuacja finansowa Banku Spółdzielczego w Skawinie za 2018 r.

_____________________________________________________________________

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera:
https://psd2-pdev.bs-skawina.com.pl

_____________________________________________________________________

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA RACHUNKÓW
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE FINANSE SENIORA, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.
_____________________________________________________________________

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
_____________________________________________________________________

Euro-Fatca
_____________________________________________________________________

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE – DOBRE PRAKTYKI

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS DOKONYWANIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH – PRZYDATNE RADY
_____________________________________________________________________

Dyspozycja na wypadek śmierci.
_____________________________________________________________________

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie

Ujawnienie Informacji w Zakresie Adekwatności Kapitałowej 31-12-2018

Informacja Na Podstawie Art. 111a Ustawy Prawo Bankowe

Zasady systemu kontroli wewnętrzej w Banku Spółdzielczym w Skawinie

_____________________________________________________________________

WAŻNE!!!

Klienci z nieważnym dowodem osobistym nie zrealizują żadnych operacji bankowych!!!

Dlatego też, prosimy Klientów o zgłaszanie w Banku zmiany dowodów osobistych.
_____________________________________________________________________

Informujemy, że należy zgłaszać wypłatę gotówki od kwoty 15.000 zł z wyprzedzeniem 2 dniowym.

Za realizację wypłaty bez wcześniejszego awizowania lub niepodjęcie w terminie awizowanej kwoty, Bank pobierze opłatę zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe.

_____________________________________________________________________

Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone:

    • w Banku Spółdzielczym w Skawinie, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., złożone w dni robocze dla Banku do godz. 17:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 17:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku,
    • w innych bankach krajowych złożone do godz. 14:00 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:00 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banu.

Kliknij by poznać: Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informujemy, że odpowiedzialność za niezgodność w treści przelewu numeru rachunku bankowego z jego nazwą ponosi Klient.
_____________________________________________________________________

Nowe numery telefonów w zakresie obługi kart płatniczych:

INFOLINIA – tel. 0-801 321 456, 86 215 50 00, faks 86 215 50 01

ZASTRZEŻENIA KART – tel. 0-801 321 456, 86 215 50 50, fax 86 215 50 51

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZASTRZEGANIA KART  – tel. 828 828 828
_____________________________________________________________________

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.pdf
_____________________________________________________________________

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientow.pdf
_____________________________________________________________________

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Polityka w Zakresie Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Skawinie

Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instycuji nadzorowanych”

Wyniki oceny stosowania ZŁK w 2018 roku.
_____________________________________________________________________

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Skawinie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) – kliknij by go wyświetlić
_____________________________________________________________________

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.