Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Lokata

Lokata Na 6-tkę z Plusem

Lokata zawierana na okres 6 miesięcy

Lokata przeznaczona dla osób fizycznych posiadaczy rachunków

oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku

Minimalna kwota lokaty 1 000 PLN a maksymalna 55 000 PLN

Lokata oferowana w okresie od 10.09.2012 do 31.12.2012 r

Warunkiem skorzystania z lokaty jest utrzymanie miesięcznych wpływów na rachunek

oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości co najmniej 500 zł miesięcznie

w całym okresie trwania lokaty.

W przypadku nie dotrzymania warunku minimalnych miesięcznych wpływów na rachunek ror,

oprocentowanie ulegnie obniżeniu do wysokości 3,00% w stosunku rocznym

Na lokacie mogą być deponowane wyłącznie nowe środki,

rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych lokowanych w Banku przez Posiadacza

lokaty w dniu jej zakładania w stosunku do stanu środków ulokowanych przez Posiadacza

lokaty na koniec dnia operacyjnego 31.08.2012 r. na wszystkich jego rachunkach.