Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

KREDYT KONSOLIDACYJNY

KREDYT KONSOLIDACYJNY gotówkowy dla osób fizycznych udzielany we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Kredyt udzielany w kwocie od 1.000 zł do 255.550 zł,
na wygodny okres kredytowania od 3 do 120 miesięcy.

Przeznaczenie kredytu:
spłata zaciągnietych kredytów i pożyczek oraz dowolny cel konsumcyjny w wysokości do 25% spłacanych zobowiązań.

Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej
WIBOR 1Y i marży Banku w wysokości 6,95 p.p.

Stopa referencyjna WIBOR 1Y będzie ustalana raz w roku w ostatnim dniu roboczym danego roku kalendarzowego jako stawka obowiązująca w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego.

Brak opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku.

Prowizja za udzielenie kredytu:
– 5% kwoty kredytu min. 200 zł – jeżeli konsolidacją objęte są kredyty i/lub pożyczki,
z których przynajmniej jeden/jedna jest udzielony/a przez Bank Spółdzielczy w Skawinie
– brak prowizji – jeżeli konsolidacja dotyczy w całości kredytów i/lub pożyczek
udzielonych przez inne Banki.

Reprezentatywny przykład udzielenia kredytu konsolidacyjnego w BS Skawina:

1. Całkowita kwota kredytu 20.100 zł
2. Okres kredytowania 56 miesięcy
3. Oprocentowanie zmienne 14,18% w stosunku rocznym, stanowiące sumę stopy
referyncyjnej WIBOR 1Y z dnia 01.01.2023 tj. 7,23% oraz marży Banku 6,95 p.p.
4. Całkowity koszt kredytu wynosi:

Dla Klientów konsolidujących kredyt/y: udzielone
przez BS Skawina
udzielone
przez inne banki

Całkowity koszt kredytu, w tym:  
– opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku
– prowizja za udzielenie kredytu
– odsetki od kredytu
– opłata za sprawdzenie w BIK

8.641,22 zł
0,00 zł
1.005,00 zł
7.629,22 zł
7 zł/os.

7.636,22 zł
0,00 zł
0,00 zł
7.629,22 zł
7 zł/os.

5. Spłata kredytu: 55 równych rat miesięcznych w kwocie 495,17 zł oraz ostatnia rata w wysokości 494,87 zł.

6. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 28.741,22 zł 27.736,22 zł
7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO 17,96% RRSO 15,16%

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu, wysokości WIBOR 1Y oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2023 r. przy założeniu, iż kredytobiorca będzie spłacał kredyt terminowo zgodnie z harmonogramem. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.