Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie podjął decyzję o zmianie obowiązującej w Banku Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe.

Taryfa obowiązująca od 1 marca 2021 r.

Sprawdź: Taryfa dla Klientów BS Skawina
Sprawdź: Taryfa dla Klientów Filii Nr 6 w Bochni

_____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia Klientów, że w związku z kolejną obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 28 maja 2020 r. (poprzednie obniżki w dniach 17 marca 2020 r. i 8 kwietnia 2020 r.), w tym obniżenie stopy redyskonta weksli z poziomu 0,55 do poziomu 0,11, a w okrsie 3 miesięcy łącznie o 1,64 p.p. podjął decyzję o obniżeniu obowiązującego w Banku stóp procentowych od depozytów i przyjęciu nowych Tabel oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Skawinie.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA w okresie od 1 czerwca 2020 do 14 czerwca 2020 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA od 15.06.2020 do 02.08.2020 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA od 03.08.2020 r.

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.