Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. zmianie ulegną  następujące opłaty i prowizje dla Klientów indywidulanych:

1. Opłata za realizację tytułu wykonawczego ( dotychczas: Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/ zabezpieczającym) – podwyższenie opłaty z 5 zł na 15 zł;

2. Miesięczna opłata za użytkowanie karty płatniczej wydanej do rachunków ROR, ROR Aktywny i ROR VIP – podwyższenie opłaty z 3,50 zł na 6 zł (nadal obowiązuje promocja, zgodnie z którą opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania płatności bezgotówkowych kartą na łączną kwotę minimum 500 zł, które zostały zaksięgowane na rachunku Klienta w danym miesiącu kalendarzowym);

3. Zniesione zostały natomiast opłaty za przelewy walutowe otrzymywane na rachunki w naszym Banku. Obecnie Bank nie pobiera opłat za realizację przelewu walutowego otrzymanego.

Pismo do klientów 2021.05.31 – Klienci indywidualni
Taryfa 2021.08.01 Centrala – Klienci indywidualni
Taryfa 2021.08.01 Bochnia – Klienci indywidualni

_______________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje, że z dniem 10 maja 2021 r.
obowiązująca dotychczas Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, zostaje zastąpiona przez dwa odrębne dokumenty:
1) Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów indywidualnych;
2) Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych.
Przyjęcie nowej Taryfy związane jest z wprowadzeniem do oferty nowych produktów, ponadto zmianie ulegają niektóre opłaty i prowizje dla Klientów instytucjonalnych.
Szczegóły zmian w poszczególnych dokumentach (kliknij w poszczególne linki, by je otworzyć):
Pismo do Klientów z dn. 10.05.2021 r. – klienci instytucjonalni
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych 10.05.2021 r.
Taryfa 2021.05.10 Centrala – Klienci indywidualni
Taryfa 2021.05.10 Centrala – Klienci instytucjonalni
Taryfa 2021.05.10 Bochnia – Klienci indywidualni
Taryfa 2021.05.10 Bochnia – Klienci instytucjonalni

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.