Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinia informuje, iż od dnia 25.04.2022 r. obowiązuje nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dla Klientów Instytucjonalnych. Zmiany dotyczą Tab. VI Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych dla Klientów Instytucjonalnych.

Sprawdź taryfę: Taryfa prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych

________________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że z dniem 19 kwietnia 2022 r. uruchomiona zostanie nowa usługa w postaci przelewów natychmiastowych realizowanych do innych banków krajowych w systemie Express ELIXIR. Przelew natychmiastowy będzie można zrealizować jedynie poprzez system Bankowości elektronicznej eBankNet. Usługa nie będzie dostępna w placówkach Banku ani w systemie eCorpoNet. 

Maksymalna kwota przelewu natychmiastowego to 5 000 zł, a koszt jego realizacji to 5 zł,  z wyjątkiem rachunków oszczędnościowych EFEKT, w przypadku których koszt przelewu natychmiastowego wyniesie 10 zł. Usługa dostępna będzie dla klientów przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

W związku z powyższym z dniem 19 kwietnia 2022 r. zmianie ulegają:

______________________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje, że z dniem 15 marca 2022 r. wszedł w życie nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, skorygowany następnie uchwałą Zarządu z dnia 17 marca 2022 r. W stosunku do Posiadaczy rachunków bankowych dla osób fizycznych, którzy zawarli z Bankiem Umowę rachunku do dnia 14.03.2022 r., nowy Regulamin zacznie obowiązywać od dnia 15 maja 2022 r.
Zmiana Regulaminu nastąpiła głównie z uwagi na wdrażanie przez Bank nowych funkcjonalności, produktów i usług, jak również wycofanie niektórych produktów z oferty.
Doprecyzowano w nim między innymi zasady wprowadzania zmian w Taryfie prowizji i opłat oraz zapisy dotyczące realizacji przekazów zagranicznych. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem, który dostępny jest poniżej oraz w placówkach Banku.
Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, tj. do dnia 14 maja 2022 r. włącznie :
1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
2) zgłosić sprzeciw wobec wprowadzanych zmian nie wypowiadając Umowy. W takim przypadku Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.
Ponadto informujemy, że z dniem 15 marca 2022 weszła w życie nowa Tabela oprocentowania produktów depozytowych Banku Spółdzielczego w Skawinie w związku z wprowadzeniem do niej nowego produktu dla osób fizycznych – terminowej lokaty oszczędnościowej, odnawialnej, pod nazwą Lokata Jubileuszowa. Podwyższeniu uległo również oprocentowanie środków na rachunkach Efekt z 0,05% do 0,15% w stosunku rocznym. Nowa Tabela oprocentowania dostępna jest poniżej oraz w placówkach Banku.

Komunikat dla klientów 18.03.2022
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych – obowiązujący od 18 marca 2022 r.
Tabela oprocentowania depozytów – obowiązująca od 15 marca 2022 r.

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.