Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Klienci indywidualni:

Generali Produkcja Zwierzęca

To produkt ubezpieczeniowy, który skierowany jest do podmiotów prowadzących chów i hodowlę drobiu rzeźnego oraz produkcję jaj. Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub utracony zysk z prowadzonej produkcji zwierzęcej. Poza pakietem podstawowym ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka tj. ptasia grypa, choroby rejestrowane czy salmonellę.

Więcej informacji:
https://generaliagro.pl/klient-indywidualny/rolnictwo/produkcja-zwierzeca/