Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zanim się zalogujesz

UWAGA WAŻNE!!!
W związku z działaniami Banku podejmowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunku bankowego,
a także wobec konieczności dostosowania się do znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, Bank uruchomi od 12 września 2019 r. tzw. silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) podczas logowania do systemów bankowości internetowej (eBankNet oraz eCorpoNet). Oznacza to, że w celu zalogowania do systemu bankowości internetowej konieczne będzie podanie – poza loginem i hasłem – również dodatkowego kodu wysłanego na telefon Klienta w postaci wiadomości SMS.

Dbając o Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej, informujemy osoby korzystające
z kont internetowych o zmianie list haseł jednorazowych na BEZPŁATNE hasła SMS. Zapraszamy do naszych placówek, by dokonać tej zmiany. Jest to bezpieczniejsza forma autoryzacji przelewów, a równocześnie bardzo wygodna. Więcej informacji na Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej.

Zrealizowane przelewy w systemie e-BankNet oraz eCorpoNet  nie podlegają wycofaniu / poprawie / anulowaniu.

!!!! Dyspozycje przelewu  wprowadzone  w systemach eBankNet i eCorpoNet po godzinach pracy Banku  będą realizowane przez BANK  na kontach w następnym dniu roboczym!!!!!

Kliknik i poznaj
GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE – DOBRE PRAKTYKI


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych