Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zaloguj się

Szanowni Klienci.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Zrealizowane przelewy w   systemie e-BankNet oraz eCorpoNet  nie podlegają wycofaniu-poprawy-anulowaniu.

!!!! Dyspozycje przelewu  wprowadzone  w systemach eBankNet i eCorpoNet po godzinach pracy Banku  będą realizowane przez BANK  na kontach w następnym dniu roboczym!!!!!

Pozdrawiamy Sekcja Obsługi Systemu Informatycznego  Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Nowa Wersja eBankNetu:

Zaloguj się do Starej wersji  bankowości elektronicznej:

dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw

eBankNet https://e.bs-skawina.com.pl

dla dużych przedsiębiorców oraz firm składających dyspozycje przy użyciu więcej niż jednego podpisu

eCorpoNet http://ec.bs-skawina.com.pl