Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Wycofanie list haseł jednorazowych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy
„Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Skawinie”
oraz
„Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów intytucjonalnych
przy czym niektóre postanowienia nowego Regulaminu będą obowiązywały już od 5 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych  oraz niektórych innych ustaw.

Od 5 maja 2019 r. w Banku nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika, tj. nastąpi całkowite wycofanie list haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Klientów posiadających listy haseł jednorazowych w postaci papierowego wydruku zapraszamy do dowolnej placówki Banku w celu zmiany metody autoryzacji na bezpłatne hasła SMS. Aby móc korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej od 5 maja 2019 r., należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji na hasła SMS składając dyspozycję zmiany w dowolnej placówce naszego Banku.
Kliknij w poniższe linki by, zaznajomić się ze szczegółami:

Komunikat Zarządu z dn. 06.03.2019 r. – osoby fizyczne
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych 05.05.2019 r.
Komunikat Zarządu z dn. 24.04.2019 r. – klienci instytucjonalni
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych 05.05.2019 r.