Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Tabela prowizji i opłat dla Firm

Wszystkie zmiany podjęte przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawarte są w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz w taryfie prowizji i opłat ponoszonych w związku z wydawaniem, obsługą i funkcjonowaniem kart płatniczych.

PEŁNA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOSTĘPNA PONIŻEJ ORAZ W PLACÓWKACH NASZEGO BANKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BS SKAWINA

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BOCHNIA

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT OLKUSZ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM, OBSŁUGĄ I FUNCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM