Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP:

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
referencyjna 1) 1,50 05.03.2015 r.
lombardowa 2,50 05.03.2015 r.
depozytowa 0,50 05.03.2015 r.
redyskonto weksli 1,75 05.03.2015 r.

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych

Średnie WIBOR-y obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Skawinie w bieżącym  miesiącu  dla kredytów uzależnionych od tej stopy:

średni WIBOR 1 M 1,63
średni WIBOR 3 M 1,70