Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Stopy procentowe NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP:

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od dnia
referencyjna 1) 0,50 09.04.2020 r.
lombardowa 1,00 09.04.2020 r.
depozytowa 0,00 09.04.2020 r.
redyskonto weksli 0,55 09.04.2020 r.

1) rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych

Średnie WIBOR-y obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Skawinie w bieżącym  miesiącu  dla kredytów uzależnionych od tej stopy:

średni WIBOR 1 M 0,79
średni WIBOR 3 M 0,83
WIBOR 1Y
z dnia 31.12.2019
1,84