Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy

OBSŁUGA KONTA MOŻLIWA JEST W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Potrzebne dokumenty do otwarcia rachunku:

 • dowód osobisty.

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku:

 • otwarcie rachunku – bez opłat
 • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku – 8 zł
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku – bez opłat
 • polecenia przelewu złożone w walucie polskiej:
  • pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS – bez opłat
  • na rachunki prowadzone w innych bankach:
   • realizacja przelewu składanego w placówce Banku – 5,00 zł
   • realizacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej – 0,50 zł (dla osób, które w chwili aktywacji systemu miały ukończone 60 lat – BEZ OPŁAT)

Dodatkowe usługi:

 • realizacja stałych zleceń z ROR składanych w placówkach Banku: opłata stała 8 zł / miesiąc, realizacja przelewów – bez opłat,
 • korzystanie z telefonicznej informacji o stanie rachunku SMS – 0,20 zł za każdy przesłany komunikat SMS,
 • po jednym miesiącu prawidłowego funkcjonowania rachunku jest możliwość skorzystania z kredytu do wysokości 3 miesięcznych wpływów lub po trzech miesiącach do 6-krotności średnich miesięcznych wpływów obliczonych jako średnia z ostatnich 3-ch miesięcy.

Wydanie karty VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE – ZBLIŻENIOWA, MASTERCARD PAYPASS – BEZ OPŁAT

miesięczna opłata za posiadanie karty  – 0 zł dokonując płatności bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł w danym miesiącu, w przeciwnym razie – 3,50 zł/m-c.