Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

POŻYCZKI HIPOTECZNE na dowolny cel

SZYBKO, TANIO I ZAWSZE O KROK PRZED KONKURENCJĄ

Okres kredytowania – do 35 lat

OPROCENTOWANIE POŻYCZEK: WIBOR 3M + marża banku do negocjacji ustalana indywidualnie dla każdego klienta

BRAK OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ

PROWIZJA NEGOCJOWANA od 1,9%

FORMA ZABEZPIECZENIA – hipoteka

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Przykładowa symulacja pożyczki hipotecznej udzielonej w BS w kwocie 100.000 zł, na okres 30 lat: oprocentowanie zmienne 3,37% w stosunku rocznym (przy WIOBOR 3M obowiązującym na dzień 08.04.2015 r. w wysokości 1,67 + marża banku 1,70 p.p.), prowizja – 1,90%, opłata za sprawdzenie w BIK – 7 zł/os, ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej – 0,06% od kwoty płatne za 3 miesiące tj. 180 zł, rata miesięczna – 441,98 zł, całkowity koszt pożyczki – 61.198,13 zł, RRSP – 3,60%.

Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne, co oznacza, iż w przypadku zmiany WIBOR 3M zmieni się oprocentowanie pożyczki i wówczas zmieni się wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej.