Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Kredyty MIESZKANIOWE

SZYBKO, TANIO I ZAWSZE O KROK PRZED KONKURENCJĄ

Okres kredytowania – do 35 lat

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW: WIBOR 3M + marża banku do negocjacji ustalana indywidualnie dla każdego klienta

BRAK OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ

PROWIZJA NEGOCJOWANA od 1,5%

FORMA ZABEZPIECZENIA – hipoteka

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Przykładowa symulacja kredytu mieszkaniowego udzielonego w BS w kwocie 100.000 zł, na okres 30 lat:
oprocentowanie zmienne 3,17% w stosunku rocznym (przy WIOBOR 3M obowiązującym na dzień 08.04.2015 r. w wysokości 1,67 + marża banku 1,5 p.p.), prowizja – 1,5%, opłata za sprawdzenie w BIK – 7 zł / os., ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej – 0,06% od kwoty płatne za 3 miesiące tj. 180 zł, rata miesięczna – 430,97 zł, całkowity koszt kredytu – 56.838,30 zł, RRSP – 3,36%.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalanej na okresy 1-miesięczne, co oznacza, iż w przypadku zmiany WIBOR 3M zmieni się oprocentowanie kredytu i wówczas zmieni się wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej.