Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Kredyty MIESZKANIOWE

SZYBKO, TANIO I ZAWSZE O KROK PRZED KONKURENCJĄ

Okres kredytowania – do 35 lat

OPROCENTOWANIE KREDYTU: średniomiesięczny WIBOR 3M + marża Banku, która podlega indywidualnej negocjacji w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu oraz wartości proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu, jak również oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy (oprocentowanie zmienne, zmiana w okresach miesięcznych)

BRAK OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ

PROWIZJA NEGOCJOWANA: od 1,5% do 3%

FORMA ZABEZPIECZENIA: hipoteka

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU: do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA

Reprezentatywny przykład udzielenia kredytu mieszkaniowego w BS Skawina:
1. Całkowita kwota kredytu 298.000 zł
2. Okres kredytowania 21 lat (tj. 252 miesiące)
3. Oprocentowanie zmienne 3,32% w stosunku rocznym, będące sumą średniomiesięcznego WIBOR 3M: 1,72% według stanu na dzień 17.06.2019 r. oraz marży Banku 1,6%, która jest podwyższona o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki umownej
4. Całkowity koszt kredytu wynosi 129.089,35 zł, w skład którego wchodzą:
– prowizja za udzielenie kredytu 1,5% kwoty kredytu tj. 4.470 zł
– odsetki od kredytu 117.220,95 zł
– opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
– opłata za sprawdzenie w BIK – 7 zł/os.,
– koszty usług dodatkowych 7.391,40 zł, w skład których wchodzą:
* koszt ubezpieczenia do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej – 0,06% od kwoty        kredytu na miesiąc, płatne jednorazowo w całości za 3 miesiące tj. 536,40 zł,
* koszt ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych 6.636 zł za cały okres
kredytowania przy założeniu, że Klient skorzysta z oferty ubezpieczeniowej
Concordia oferowanej przez Bank, roczna składka ubezpieczeniowa od
nieruchomości o wartości 372.500 zł wynosi 316 zł. (Klient może skorzystać z oferty
ubezpieczeniowej Banku lub we własnym zakresie zawrzeć umowę ubezpieczeniową
z wybranym przez siebie ubezpieczycielem – obowiązek ubezpieczeniowy trwa przez
cały okres kredytowania),
* koszty ustanowienia hipoteki tj. kosz wpisu hipoteki 200 zł i koszt podatku od
czynności cywilno – prawnych 19 zł – wysokość tych kosztów jest niezależna od
Banku. Możliwe są inne koszty np. koszty notarialne, wycena rzeczoznawcy
majątkowego.
* Opcjonalnie klient może założyć ROR w BS Skawina, skorzystać z ubezpieczenia na
życie – koszty te nie zostały wliczone do przykładu reprezentatywnego.
5. Spłata kredytu: 3 równe raty miesięczne w kwocie 1.801,55 zł (przed ustanowieniem zabezpieczenia docelowego tj. wpisu hipoteki umownej), 248 równych rat miesięcznych w kwocie 1.645,85 zł oraz ostatnia rata w wysokości 1.645,50 zł
6. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 427.089,35 zł
7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO 3,85%.

Ostateczne warunki kredytowe uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.06.2019 r. przy założeniu, iż kredytobiorca dokona wpisu hipoteki w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy kredytowej i spłaci kredyt w terminie zgodnie z umową. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Prowizja za przedtrminową spłatę całkości kredytu lub jego części wynosi: do 3% spłacanej kwoty w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytu, bez prowizji – po upływie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy kredytu.