Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Rusza wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 7 maja br., od godziny 12.00  – małopolscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia w formie Bonu rekompensacyjnego, w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Nabór wniosków prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), które udziela również szczegółowych informacji dotyczących warunków wsparcia, niezbędnych dokumentów, regulaminu udzielania pomocy oraz kryteriów wyboru grantobiorców. MCP uruchomiło Infolinię, gdzie specjaliści udzielą informacji na temat proponowanej pomocy (telefony dostępne są na stronie www.mcp.malopolska.pl ). Informacje na temat Bonu rekompensacyjnego można uzyskać także mailowo, pod adresem: info@mcp.malopolska.pl .

Ważne Informacje:

Potrzebujący pomocy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach.

W efekcie kwota wsparcia, na jaką może liczyć pracodawca to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu.

·       nabór wniosków o udzielenie grantu trwa od 7 maja 2020 r. od godziny 12.00  (dzień otwarcia naboru) do 30 października 2020 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów;

·       złożenie wniosku PRZED i PO podanych terminach – nie będzie możliwe;

·       w dn. 4 maja 2020 r. od godziny 12.00 umożliwiona jest praca nad wnioskami w generatorze, jednakże złożenie wniosku będzie możliwe dopiero w w/w terminie (7 maja, godz. 12:00);

·       wsparcie kierowane jest do sektora MŚP, zatrudniających od 1 do 49 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela);

·       wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności (na pokrycie kosztów bieżącej działalności grantobiorcy);

·       wniosek przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej  www.tarcza.malopolska.pl(Uwaga! Złożenie wniosku będzie możliwe od dnia otwarcia naboru tj. od 7 maja 2020r. od godz. 12:00.);

·       wniosek złożony w innej formie (np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu, wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym) nie będzie rozpatrywany;

·       do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego;

·       wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego;

·       przekazanie środków grantu następuje przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy grantobiorcy, wskazany we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego;

·       decyzje w sprawie udzielenia grantów podejmowane są przez grantodawcę w formie zarządzeń Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i publikowane na stronie grantodawcy: www.mcp.malopolska.pl

·       Regulamin udzielania grantów (kliknij, by się otworzył)

·       Instrukcja wypełniania wniosków – w formie video – umieszczona jest na stronie:  https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/instrukcja-wypelniania-wniosku-o-bon-rekompensacyjny