Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje o zmianie Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Skawinie z dn. 01.10.2018 r.

Sprawdź: Taryfa dla Klientów BS Skawina
Sprawdź: Taryfa dla Klientów Filii Nr 6 w Bochni

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:

  • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  • Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe .

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Ponadto mamy przyjemność poinformować Państwa o obniżeniu opłaty za realizację przelewów elektronicznych w systemie eCorpoNet do wysokości 0,90 zł za przelew. Wyrażamy nadzieję, że obniżenie tej opłaty przełoży się na większe zainteresowanie systemem eCorpoNet i zadowolenie Państwa z naszych usług.

Sprawdź: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.