Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie podjął decyzję o zmianie obowiązującej w Banku Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe z dniem 5 października 2020 r. Szczegóły dostępne są w poniższych informacjach:

Taryfa obowiązująca od 5 października 2020 r.

Sprawdź: Taryfa dla Klientów BS Skawina
Sprawdź: Taryfa dla Klientów Filii Nr 6 w Bochni

_____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia Klientów, że w związku z kolejną obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 28 maja 2020 r. (poprzednie obniżki w dniach 17 marca 2020 r. i 8 kwietnia 2020 r.), w tym obniżenie stopy redyskonta weksli z poziomu 0,55 do poziomu 0,11, a w okrsie 3 miesięcy łącznie o 1,64 p.p. podjął decyzję o obniżeniu obowiązującego w Banku stóp procentowych od depozytów i przyjęciu nowych Tabel oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Skawinie.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA w okresie od 1 czerwca 2020 do 14 czerwca 2020 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA od 15.06.2020 do 02.08.2020 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA od 03.08.2020 r.

_____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje o zmianie Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Skawinie od dn. 11.05.2020 r.

Wprowadzone do Taryfy zmiany wynikają z :

  1. Wprowadzenia do oferty Banku Mieszkaniowych rachunków powierniczych;
  2. Wycofania z oferty Banku rachunków oszczędnościowych a’vista potwierdzonych książeczką oszczędnościową oraz rachunków książeczek oszczędnościowych dla dzieci i młodzieży. Wycofanie produktu oznacza brak możliwości założenia nowych rachunków, natomiast już istniejące prowadzone są na dotychczasowych zasadach;
  3. Wprowadzenia do oferty nowego produktu dla osób fizycznych – karty debetowej MasterCard;
  4. Wprowadzenie dodatkowej możliwości uwierzytelniania w bankowości elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji mobilnej;
  5. Wycofania z oferty Banku niektórych kredytów gotówkowych.
  6. Obniżenia do 200 zł opłaty za aneks do umowy kredytu hipotecznego w przypadku przesunięcia wypłaty transzy kredytu
  7. Innych zmian o charakterze porządkującym.

Ponadto informujemy, że wzrośnie wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia/opinii bankowej dotyczącej kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą z 50 do 100 zł.

Sprawdź: Taryfa dla Klientów BS Skawina
Sprawdź: Taryfa dla Klientów Filii Nr 6 w Bochni

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.