Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie informuje o zmianie Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Skawinie od dn. 11.05.2020 r.

Wprowadzone do Taryfy zmiany wynikają z :

  1. Wprowadzenia do oferty Banku Mieszkaniowych rachunków powierniczych;
  2. Wycofania z oferty Banku rachunków oszczędnościowych a’vista potwierdzonych książeczką oszczędnościową oraz rachunków książeczek oszczędnościowych dla dzieci i młodzieży. Wycofanie produktu oznacza brak możliwości założenia nowych rachunków, natomiast już istniejące prowadzone są na dotychczasowych zasadach;
  3. Wprowadzenia do oferty nowego produktu dla osób fizycznych – karty debetowej MasterCard;
  4. Wprowadzenie dodatkowej możliwości uwierzytelniania w bankowości elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji mobilnej;
  5. Wycofania z oferty Banku niektórych kredytów gotówkowych.
  6. Obniżenia do 200 zł opłaty za aneks do umowy kredytu hipotecznego w przypadku przesunięcia wypłaty transzy kredytu
  7. Innych zmian o charakterze porządkującym.

Ponadto informujemy, że wzrośnie wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia/opinii bankowej dotyczącej kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą z 50 do 100 zł.

Sprawdź: Taryfa dla Klientów BS Skawina
Sprawdź: Taryfa dla Klientów Filii Nr 6 w Bochni

_____________________________________________________________________

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia Klientów, że w związku z dwukrotną obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniach 17 marca 2020 r. i 8 kwietnia 2020 r., podjął decyzję o obniżeniu obowiązującego w Banku oprocentowania depozytów i zmianie Tabeli oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Skawinie.

Zmiany dla osób fizycznych:
pismo do klientów 2020.04.09 – osoby fizyczne (kliknij)

Zmiany dla klientów instytucjonalnych:
pismo do klientów 2020.04.09 – klienci instytucjonalni (kliknij)

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA do 14.06.2020 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W SKAWINIE OBOWIĄZUJĄCA od 15.06.2020 r.

Przepraszamy, komentarze są na razie zamknięte.