Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Depozyty

Środki na rach. oszcz.–rozlicz. ROR, ROR AKTYWNY 0,00%
Środki na rach. oszcz.–rozlicz. ROR VIP 0,00%
Wkłady oszczędnościowe a vista 0,00%
Książeczki a vista dla dzieci i młodzieży 0,25%
Środki na rachunkach oszczędnościowych „Junior – Ekstra” 0,25%
Środki na rach. oszczędnościowo – rozliczeniowych „Student” 0,25%
Rachunek oszczędnościowy „Efekt” 0,75%

Oprocentowanie zmienne w skali roku

Kapitalizacja odsetek na:

- ROR Student – ROCZNA

- rachunkach oszczędnościowych  JUNIOR EXTRA – KWARTALNA

- książeczkach a`vista dla dzieci i młodzieży, rachunkach oszczędnościowych „Efekt” – MIESIĘCZNA