Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Depozyty

Oprocentowanie depozytów:

ROR 0,00%
ROR AKTYWNY 0,00%
ROR VIP 0,00%
ROR STUDENT 0,25%
JUNIOR EKSTRA 0,25%
Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,00%
Rachunek oszczędnościowy „Efekt” 0,75%
Rachunek oszczędnościowy a’vista potwierdzony książeczką
oszczędnościową
0,00%
Rachunki książeczek dla dzieci i młodzieży 0,25%
Rachunek PKZP i Rad Rodziców 0,00%

Oprocentowanie zmienne w skali roku

Kapitalizacja odsetek na:

– ROR Student – ROCZNA

– rachunkach JUNIOR EXTRA – KWARTALNA

– rachunkach książeczek dla dzieci i młodzieży, rachunkach oszczędnościowych „Efekt” – MIESIĘCZNA