Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Skawinie

Stan na dzień 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. WYMAGANY WSKAŹNIK MINIMALNY
WYNIK NETTO 635 886,00 zł 1 057 240,40 zł 122 537,27 zł
WIELKOŚĆ AKTYWÓW OGÓŁEM 145 812 760,80 zł 159 071 820,58 zł 167 556 777,75 zł
WARTOŚĆ FUNDUSZY WŁASNYCH 16 534 781,63 zł 17 245 481,01 zł 18 299 209,54 zł 1 000 000 EUR
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 19,92% 20,74% 19,65% 13,25%
UDZIAŁ AKTYWÓW PŁYNNYCH
W SUMIE AKTYWÓW
33% 32% 33% 20%

 

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Skawinie
gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG

Szczegółowe informacje na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl