Sprawdź czy mamy ofertę sepcjalnie dla Ciebie.

Wpisz kod pocztowy placówki:

Aktywuj kanał SMS

TELEFONICZNA INFORMACJA SMS

SMS Banking to nowy kanał komunikacji Banku z Klientem w postaci KRÓTKICH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH

W odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS przesłaną przez Klienta na numer telefonu 661-000-030, Bank wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami,

Automatycznie wysyłane są wiadomości informujące Klienta o jego saldzie na początek dnia, zmianie salda, a także o wykonanych operacjach kartowych.

Korzystanie z telefonicznej informacji SMS – 0,20 zł/SMS

Wiadomości wysyłane przez Bank

Osobno dla każdego rachunku Klient korzystający z usługi SMS Banking może wybrać różne rodzaje automatycznie wysyłanych wiadomości.

 • Zmiana salda rachunku
  • po każdej zmianie salda rachunków wysyłana jest informacja z numerem rachunku i aktualnym saldem
 • Saldo na początek dnia (o godzinie 8.00)
  • Bank wysyła informację o saldzie na początek dnia. SMS jest wysyłany tylko w przypadku, gdy saldo uległo zmianie
 • Otrzymanie wpłaty
  • wysyłane są tylko informacje o uznaniu rachunku
 • Operacje obciążeniowe
  • wysyłane są tylko informacje o obciążeniu rachunku
 • Operacje kartowe – wysyłane są informacje o dokonanych płatnościach kartowych
 • Przekazywanie informacji na konkretne zapytanie – Klient wysyła do Banku wiadomość treści:
  • modulo#pin#pytanie
   • modulo – modulo Klienta
   • pin – nadane Klientowi czterocyfrowe hasło
   • pytanie – rodzaj oczekiwanej odpowiedzi:

Dostępne pytania:

 • S – salda wszystkich rachunków
 • O – oprocentowanie wszystkich rachunków
 • W – trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków

System SMS Banking po potwierdzeniu zgodności numeru Klienta, numeru telefonu i kodu PIN wysyła odpowiedź.

Zmiana hasła przez użytkownika – Klient może zmienić swój kod PIN wysyłając odpowiedni SMS:

 • modulo#obecny pin#P#nowy pin

Nowy kod PIN powinien składać się z czterech cyfr. Po udanej zmianie nadawca otrzyma wiadomość zwrotną treści: PIN został pomyślnie zmieniony.

Pobierz wniosek o uaktywnienie kanału SMS